Demokratyczna Republika Konga – Wizyta Przełożonego Generalnego: szpital “Afia Don Bosco” i spotkanie z salezjanami i córkami Maryi Wspomożycielki

16 maj 2024

(ANS – Lubumbashi) – W poniedziałek 13 maja, w trzecim dniu wizyty w południowej części inspektorii Afryki Środkowej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (AFC), program wizyty kardynała Ángela Fernándeza Artime, Przełożonego Generalnego Salezjanów Księdza Bosko, był bardzo bogaty. Obejmował on wizytę w ośrodku szpitalnym “Afia Don Bosco”, spotkanie z salezjanami w Studium Teologicznym “Saint François de Sales” oraz celebrację eucharystyczną w Domu Inspektorialnym Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) w dniu święta św. Marii Dominiki Mazzarello.  

Dziesiąty następca Księdza Bosko przybył do “Afia Don Bosco” o godzinie 8.45 w towarzystwie przełożonego inspektorii AFC, ks. Guillermo Basañesa. Personel pielęgniarski i pracownicy wyrazili swoją wielą radość głośnymi brawami, gdy tylko przybył, po czym dyrektor ośrodka, w imieniu wszystkich obecnych, oficjalnie go powitał. 

Następnie ks. Ghislain Kaya, ekonom inspektorii AFC, przedstawił komitet administracyjny szpitala, któremu przewodniczy w imieniu ks. inspektora. W swoim przemówieniu kardynał Fernández Artime wyraził zadowolenie ze stopnia realizacji projektu modernizacji tego ważnego ośrodka salezjańskiego.

Potem odwiedził dwa nowe wielopiętrowe budynki, nazwane odpowiednio “Artemide Zatti” i “Willy Bonduel”. Podczas krótkiej wizyty w tej placówce zdrowia Przełożony Generalny modlił się również pacjentami i udzielił im błogosławieństwa; wyraził także swoją duchową bliskość i wdzięczność starszym i chorym salezjanom ze wspólnoty “Simone Srugi”, mieszczącej się na terenie szpitala.

O godz. 9.45 kardynał udał się do Studentatu Teologicznego “Saint François de Sales” w Lubumbashi, aby spotkać się tam ze wszystkimi salezjanami z inspektorii. Spotkanie, które odbyło się w dużej auli, tak bardzo oczekiwane i upragnione przez salezjanów z inspektorii AFC, było okazją do szczerej i braterskiej wymiany poglądów na temat życia salezjańskiego w ogóle i na temat samej inspektorii Afryki Środkowej; nie zabrakło też anegdot i ciekawostek związanych z jego godnością kardynalską. 

Po wspólnym obiedzie, przeżywanym w typowej radości salezjańskiej, po południu dziesiąty mastępca Księdza Bosko złożył oficjalną wizytę córkom Maryi Wspomożycielki w ich Domu inspektorialnym i tam przewodniczył Mszy św. z okazji święta św. Marii Domeniki Mazzarello, współzałożycielki wraz ze św. Janem Bosko Instytutu CMW. Po przybyciu został  powitany przez siostrę Clarisse Ngoy, przełożoną inspektorii CMW, a także przez dziewczęta z różnych szkół prowadzonych przez siostry, które zaprezentowały się również w występach artystycznych, tańcach i recytowały poezję. Następnie została odprawiona Eucharystia, w której uczestniczyli również niektórzy salezjanie i kapłani diecezjalni z diecezji Lubumbashi i Sakanio-Kipushi..

W homilii kardynał zachęcił siostry do życia w prostocie, na wzór Matki Mazzarello i wzoru par excellence -  Chrystusa Jezusa, Zbawiciela świata.

Na zakończenie Eucharystii siostra Ngoy podziękowała Przełożonemu Generalnemu Salezjanów za jego wizytę w ich wspólnocie w święto Matki Mazzarello i wręczyła mu dwa gołębie, które kard. Á.F. Artime natychmiast wypuścił, co było symbolicznym gestem życzenia pokoju dla tego kraju, zwłaszcza jego wschodnich regionów, które kardynał odwiedził przed podróżą do Lubumbashi w dniach 9-11 maja. 

Świąteczne spotkanie zakończyło się wieczorną agapą z córkami Maryi Wspomożycielki i całą Rodziną Salezjańską związaną z Domem inspektorialnym.

Nice Nzungula,
Radio “Don Bosco Lubumbashi”

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.