Hiszpania – “Salezjańskie podwórko”: szóste spotkanie Salezjańskich Platform Społecznych

17 maj 2024

(ANS – Sewilla) – Szóste spotkanie Salezjańskich Platform Społecznych hiszpańskiej inspektorii pw. Maryi Wspomożycielki (SMX) odbyło się pod hasłem: “Podwórko jako centralna przestrzeń relacji wychowawczej”. Główną prelekcję wygłosił ks. Rafael Bejarano, odpowiedzialny za dzieła i usługi społeczne, migrantów i wolontariuszy z Sektora Duszpasterstwa Młodzieży.

Spotkanie to jest propozycją szkoleniową i przestrzenią dialogu dla zespołów zaangażowanych w różne projekty realizowane w ramach Salezjańskich Platform Społecznych inspektorii SMX przez Fundację FISAT, Fundację “Don Bosco” i “Salezjanie Sant Jordi”.

Około 400 osób reprezentujących zespoły Salezjańskich Platform Społecznych uczestniczyło w tym kolejnym spotkaniu szkoleniowym, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w perspektywie dalszej misji, wzmocnienia samych zespołów i doskonalenia propozycji edukacyjnej.

Spotkanie skupiło się przede wszystkim na znaczeniu podwórka salezjańskiego jako miejsca spotkań, gdzie tworzą się więzi i kładzie się fundamenty pod relacje wychowawcze.

Motywem przewodnim spotkania, które odbyło się online, były różne doświadczenia związane z “salezjańskimi podwórkami” w odniesieniu do różnych projektów platform społecznych. Na bazie wypowiedzi wychowawców i uczestników poznano takie miejsca i ich dynamikę wzmacniającą poczucie przynależności do nich.  

Także Przełożony Generalny Salezjanów, kardynał Ángel Fernández Artime, zabrał głos, kierując do uczestników przesłanie wideo, w którym podzielił się swoją refleksją w tym względzie, odnosząc się do podwórka jako jednego z czterech filarów wychowania salezjańskiego. “My, salezjanie, mamy nawet w naszych Konstytucjach stwierdzenie o tym, że każda placówka salezjańska jest domem, który przyjmuje, szkołą, która wychowuje, parafią, która ewangelizuje i podwórkiem, na którym można spotkać przyjaciół” - podkreślił 10. następca Księdza Bosko. “Podwórko jest przestrzenią wolności, jest miejscem spotkania i przyjaźni, jest ideałem możliwości salezjańskiego sakramentu obecności, gdzie każdy może być sobą” - dodał.

Ks. Joan Valls, inspektorialny koordynator ds. salezjańskich platform społecznych, podjął tę samą koncepcję podwórka, przypominając, że podwórko stanowiło dla Księdza Bosko „centrum wszystkich działań wychowawczych, ośrodek wszystkich możliwych spotkań, rekreacji, miejsce mówienia słówek do ucha, gier, gdzie każdy jawił się takim, jakim był, bez sztuczności i strachu...”. 

“Być może ograniczyliśmy podwórko do przestrzeni fizycznej - dodał ks. Valls - ale podwórko to coś więcej. Jest to miejsce pedagogiczne, uprzywilejowane miejsce naszych działań wychowawczych, miejsce duchowe, w którym żyjemy najważniejszymi wartościami, a także miejsce teologiczne, uprzywilejowane miejsce, w którym przeżywamy nasze spotkanie z Bogiem i pomagamy młodym ludziom robić to samo. Ta refleksja jest dziś konieczna, ponieważ musimy na nowo zdefiniować pole gry w naszym środowisku platformy społecznej”.

Główną prelekcję w tym dniu miał ks. Bejarano, który zaproponował ponowne przyjrzenie się salezjańskiemu podwórku w świetle Ewangelii, poprzez odniesienie działania Jezusa do pracy wychowawców w celu przeanalizowania na nowo znaczenia salezjańskiego podwórka dzisiaj, czyniąc to w kontekście salezjańskich projektów społecznych.

“Na podwórku możemy sprawdzić afektywność i skuteczność naszej obecności” - stwierdził ks. Bejarano, zachęcając uczestników do refleksji nad tym, co czują, gdy spotykają młodych ludzi na podwórku.

“Pole gry to klucz do sukcesu pedagogiki salezjańskiej. W zglobalizowanym świecie boisko ma kluczowe znaczenie. Stwarza ono okazję dla wychowawcy do kontaktu z młodymi ludźmi” - mówił dalej ks. Bejarano, podkreślając, że boisko nie tylko łączy się z przestrzenią fizyczną, ale także “postawą, zdolnością do bliskości także w przestrzeni formalnej”.

Drugą prelekcję wygłosiła Jota Llorente, krajowa koordynatorka ds. salezjańskich platform społecznych. Pani Llorente podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji społecznych i edukacyjnych, wyjaśniając także trudności związane z wykorzystaniem technologii w zmieniającym się i bardzo złożonym świecie.

Po przeanalizowaniu tego, w jaki sposób różne pokolenia odnoszą się do technologii, podkreśliła potrzebę łączenia przestrzeni rzeczywistej i cyfrowej, a także ustosunkowała się do kwestii obecności na platformach społecznościowych, udzielając następujących wskazówek: 

  • rozmawiaj z nimi. Istotny jest ton: jasny, bezpośredni, organiczny, autentyczny, pozytywny, dający empatyczny przekaz;
  • bądź naturalny i prawdziwy, stawiając na prawdziwe doświadczenia i świadectwa;
  • wczuj się w ich codzienne życie i zasugeruj korzystanie z kanałów, które będą alternatywne dla kanałów społecznościowych, z których regularnie korzystają.

Źródło: salesianos.info 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.