SG – Ukierunkowanie transformacji cyfrowej: międzynarodowe spotkanie regionalnych koordynatorów ds. komunikacji społecznej

20 maj 2024

(ANS) – W piątek 17 maja radca generalny ds. komunikacji społecznej ks. Gildasio Mendes, członkowie jego Sektora - ks. Ricardo Campoli, ks. Harris Pakkam i ks. Maciej Makuła - oraz koordynatorzy ds. komunikacji społecznej z różnych regionów salezjańskich spotkali się online, aby przeanalizować program komunikacji społecznej każdego regionu i zaplanować kolejne spotkania na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą maryjną, a następnie jako pierwszy głos zabrał ks. Gildasio Mendes, który wyraził swoje uznanie dla całego, wielkiego zespołu, dziękując za  poświęcenie i wkład na rzecz komunikacji społecznej w Zgromadzeniu. Podkreślił znaczenie transformacji cyfrowej, procesu planowania duszpasterskiego oraz organizacji i koordynacji zespołowej. Stwierdził również, że salezjańscy delegaci ds. komunikacji społecznej realizują trzeci priorytet z programu działań wskazanych przez Przełożonego Generalnego po 28. Kapitule Generalnej (KG28). Następnie podano specjalny komunikat o powołaniu “International Salesian Council for Artificial Intelligence” - ISCAI (Międzynarodowej Salezjańskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji), którą ks. Mendes określił jako “salezjańską odpowiedź na szybko rozwijający się ekosystem sztucznej inteligencji (AI)”.  

Potem koordynatorzy regionalni podzielili się informacjami dotyczącymi inicjatyw i projektów związanych z ich regionami. I tak, ks. Rigobert Fumtchum (Afryka-Madagaskar) mówił o strategiach w zakresie komunikacji społecznej na rzecz pokoju i ekologii w regionie Afryka-Madagaskar, podkreślając znaczenie szkoleń dla salezjanów, osób świeckich i młodzieży, a także zwiększonego wykorzystania narzędzi komunikacyjnych i dziennikarstwa mobilnego.

Ks. Marcin Wosiek (Europa Środkowa i Północna) mówił o kwestii wielu języków w jego regionie, Sympozjum Komunikacji Społecznej 2024 i wskazał na potrzebę promowanie najbliższej Kapituły Generalnej. Odniósł się również do przyszłej roli delegata i koordynatora ds. komunikacji społecznej, jak również do kwestii Biuletynu Salezjańskiego i innych inicjatyw.

Ks.. Javier Valiente (Śródziemnomorski) mówił o różnych realiach w poszczególnych inspektoriach, rozwoju sztucznej inteligencji i współpracy między inspektoriami. 

Juan Pablo Abreu z regionu Interameryka podkreślił pracę koordynatorów w różnych krajach, gdy chodzi o Biuletyn Salezjański, wydawnictwa i stacje radiowe, mówiąc także o swoich wysiłkach na rzecz koordynacji, tworzenia sieci i realizacji omawianych projektów.

Ks. Ambrose Pereira (Azja Wschodnia-Oceania) mówił natomiast o inicjatywach i lepszej koordynacji w swoim regionie: “Po programie ‘Voices’ w Tajlandii ks. Albeiro Rodas zorganizował wspólne szkolenie w Kambodży i dzielenie się doświadczeniem związanym z rdzennymi kulturami. Ta inicjatywa została podjęta we współpracy z różnymi krajami Azji Południowo-Wschodniej. A teraz planowany jest ‘Namuncurá Short Film Festival’, poświęcony terytoriom przodków”. Gdy chodzi o tłumaczenia dokumentów Zgromadzenia w różnych inspektoriach te poszły do przodu dzięki wsparciu i zaangażowaniu ks. Juliana Foxa. Dyskutowano również na temat uaktualnienia platformy Boscolink/AustraLasia. 

Ks. Ernest Rosario SDB szczegółowo przedstawił programy i wydarzenia organizowane w regionie Azja Południowa. Odniósł się do: programu “Voices”, spotkania BOSCOM, warsztatów dziennikarskich BIS, forum cyfrowego, “Don Bosco Global Youth Film Festival” (DBGYFF), koordynacji działalności kompozytorów i muzyków, warsztatów dziennikarstwa mobilnego (MoJo), konferencji medialnej, inicjatywy “Shepherds for a Digital Age” (Duszpasterze w erze cyfrowej” itd. Mówił także o wyzwaniach i planach związanych ze spotkaniami salezjanów, nauczycieli i uczniów, poinformował również o pierwszym spotkaniu ISCAI, które odbyło się online w dniu 7 maja. “Komisja została powołana z zamiarem bycia na bieżąco ze znakami czasu, czerpania korzyści z szybko rozwijającej się technologii AI i dostarczenia Rodzinie Salezjańskiej i jej beneficjentom odpowiedniej wiedzy i narzędzi, uczulając na niezbędne zasady etyczne i moralne” - powiedział.  

Zaś ks. Maciej, informując obecnych o Sympozjum Komunikacji Społecznej “Shaping Tomorrow”, poinformował, że przygotowania do tego wydarzenia są na dobrej drodze i przewiduje się w Sympozjum weźmie udział od 130 do 150 uczestników. “Rejestracja została zamknięta, główni prelegenci potwierdzili swoją obecność i spodziewamy się, że będzie to owocne spotkanie” - stwierdził.

Następnie członkowie spotkania otrzymali dalsze informacje na temat trzeciego Festiwalu DBGYFF, który jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 14 do 25 lat. Ks. Pakkam poprosił wszystkich koordynatorów o zachęcanie do udziału w tym wydarzeniu w swoich inspektoriach i organizowania festiwalu w różnych miejscach. “Finał ‘Don Bosco Global Youth Film Festival’ odbędzie się 18 października w Nowym Jorku i mamy nadzieję, że weźmie w nim udział wielu młodych ludzi z całego świata” - oświadczył.

Ks. Gildasio Mendes, przemawiając na koniec, docenił tworzenie sieci i bogactwo różnorodności siedmiu regionów, a także zaangażowanie koordynatorów, którzy zajmują się istotnymi kwestiami i posuwają Zgromadzenie naprzód. Nazwał “DBGYFF”, “MoJo” i “AI” cyfrowymi ziarnami, które prowadzą do cyfrowej transformacji. Kończąc, podziękował wszystkim koordynatorom za ich wysiłki, zaangażowanie i inicjatywy w dziedzinie komunikacji społecznej. Spotkanie zakończyło się modlitwą do Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Ks. Ambrose Pereira SDB

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.