Brazylia – Rodzina Salezjańska z południa kraju jednoczy się w niesieniu pomocy powodzianom z Rio Grande do Sul

03 czerwiec 2024

(ANS – Porto Alegre) – Włączając się we wspólną akcję solidarności i wsparcia, Rodzina Salezjańska z południowej Brazylii zmobilizowała się, aby pomóc osobom, które musiały opuścić swoje domy z powodu ostatnich powodzi, jakie nawiedziły Rio Grande do Sul. Różne działania w tym celu zostały przeprowadzonone przez wolontariuszy, grupy Rodziny Salezjańskiej i różne instytucje stowarzyszone, które w tej akcji pomocy powodzianom wyróżniały się dobrą organizacją pracy i skutecznością.

W gminie Viamão salezjańska placówka społeczna “Novo Lar”, przy wsparciu parafii pod wezwaniem św. Jana Marii Vianneya, kontynuuje przygotowywanie setek posiłków dziennie dla ludności dotkniętej powodzią. Inicjatywa ta była i jest niezbędna, aby zapewnić żywność tym, którzy stracili swoje domy i cały dobytek w powodzi, a teraz znajdują się w bardzo trudnej sytuacji.

W tym samym czasie do Ośrodka “Novo Lar” dotarły dary z różnych regionów Brazylii, zwłaszcza z salezjańskich placówek inspektorii Brazylii-Porto Alegre pw. św. Piusa X (BPA), która obejmuje trzy najbardziej wysunięte na południe stany Brazylii (Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul). Ta pomoc w postaci żywności, odzieży i innych niezbędnych artykułów była niezbędna dla tych, którzy stracili wszystko.  

Na podkreślenie zasługuje również praca, jaka została wykonana w salezjańskiej Szkole “Don Bosco” w Porto Alegre, gdzie odebrano, posortowano i spakowano ponad 600 ton darów otrzymanych z całego kraju, zwłaszcza od salezjanów z placówek całej inspektorii BPA. Dary te zostały przekazane bezpośrednio do miejsc najbardziej dotkniętych powodzią, co było możliwe we współpracy z różnymi ośrodkami pomocy i innymi instytucjami.

Łączyło się to zaangażowaniem i niestrudzoną pracą wielu wolontariuszy, w tym uczniów ośrodka, ich rodziców i rodzin oraz nauczycieli, co było pięknym świadectwem solidarnego działania całej wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej szkoły, zjednoczonej wokół szlachetnego celu.

Delegacja młodych ludzi z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (w Brazylii “AJS”) i Misyjnych Grup Działania (GAM) inspektorii spotkała się w Porto Alegre, aby zorganizować pracę wolontariuszy związaną z oczyszczaniem obszarów zniszczonych przez powodzie i reorganizacji przestrzeni. Ci uczynili to w parafii “São Miguel” w dzielnicy Humaitá w Porto Alegre, jednej z najbardziej dotkniętych przez powodzie, gdzie cała parafia i wszystkie jej przestrzenie zostały poważnie uszkodzone.

“Ten wspólny wysiłek wspólnoty salezjańskiej pokazuje, w jaki sposób solidarność i skoordynowane działania mogą zmienić bardzo trudną sytuację w czasie kryzysu, niosąc pomoc i nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują” - powiedziała na koniec Lavínia Pimpão z Inspektorialnego Biura Komunikacji Społecznej BPA.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.