Watykan – Jan Tyranowski Czcigodnym Sługą Bożym

26 styczeń 2017

(ANS – Watykan) – Wśród dekretów, do których promulgowania upoważnił ostatnio papież Franciszek Kongregację ds. Kanonizacyjnych, znajduje się także dekret dotyczący heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Tyranowskiego, przewodnika duchowego Karola Wojtyły, przyszłego papieża i świętego, w latach, kiedy ten rozeznawał swoje powołanie, zamieszkując na terenie salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach. Jan Tyranowski, człowiek świecki, urodził się 9 lutego 1901 roku, a zmarł 15 marca 1947 r. Nowy Czcigodny Sługa Boży odegrał znaczącą rolę w salezjańskim środowisku Krakowa w bardzo trudnych latach wojny.

W lutym 1940 r. młody Karol Wojtyła poznał w parafii salezjańskiej Jana Tyranowskiego, który uczestniczył wtedy w spotkaniach młodzieży organizowanych przez salezjanów. To właśnie Tyranowski odegrał kluczową rolę po aresztowaniu przez gestapo i wywiezieniu do obozu koncentracyjnego Auschwitz księdza Jana Świerca, proboszcza, i innych salezjanów – których trwa proces beatyfikacyjny – obejmując opiekę duchową młodzież męską.

Jan Tyranowski, wtedy młody parafianin, był człowiekiem zrównoważonym, pobożnym, odznaczającym się gorliwością apostolską. To on właśnie założył “Żywy Różaniec”, do którego należał również Karol Wojtyła, przyszły Papież, który w tych dramatycznych latach dojrzewał w swoim kapłańskim powołaniu, a który potem nazwał go “wychowawcą-teologiem, apostołem wielkości Boga, piękna Boga”. 

Proces beatyfikacyjny pana Jana Leopolda Tyranowskiego na szczeblu diecezjalnym prowadziła Kuria Biskupia w Krakowie. Ten rozpoczął się 30 września 1997 roku w kaplicy biskupów krakowskich, a zakończył 15 marca 2000 roku w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach. 16 listopada 2001 roku Kongregacja ds. Kanonizacyjnych potwierdziła kanoniczną ważność dochodzenia diecezjalnego dotyczącego heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Tyranowskiego. 

Wicepostulator procesu, ks. Adam Nyk, salezjanin, opracował “Positio”, które w dniu 3 października 2011 roku zostało przekazane do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Potem, zgodnie z przyjętą procedurą, odbyła się dyskusja dotycząca heroiczności cnót Sługi Bożego. Ostatecznie, zarówno specjalne zgromadzenie teologów Kongregacji, jak i sesja zwyczajna biskupów i kardynałów wydały pozytywną opinię w tym względzie.

Dodajmy, że w początkowej fazie przeprowadzenie tego procesu zostało powierzone Postulatorowi ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, a następnie – Archidiecezji Krakowskiej. 

Obecnie doczesne szczątki Czicigodnego Sługi Bożego znajdują się w salezjańskim kościele pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach, w sąsiedztwie kaplicy Maryi Wspomożycielki, gdzie często przed Jej obrazem modlił się młody Karol Wojtyła, dzisiaj święty Jan Paweł II.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.