Filipiny – Oficjalne oświadczenie inspektora odnośnie do zabójstw powiązanych z wojną z narkotykami

29 sierpień 2017

(ANS – Makati) – Przytaczamy oficjalne oświadczenie ks. Anthony’ego Paula Bicomonga, przełożonego salezjańskiej inspektorii Filipin Północnych, odnośnie do ostatnich pozasądowych zabójstw w czasie “wojny z narkotykami”, którą podjął prezydent  Rodrigo Duterte ze swoim rządem. 

"Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swojej drogi i ży!” (Ez 33,11).

My, salezjanie Księdza Bosko (SDB) inspektorii Filipin Północnych (FIN), jesteśmy dogłębnie przygnębieni z powodu fali zabójstw, jakie ostatnio miały miejsce. Jako że znajdujemy się na pierwszej linii, gdy chodzi o posługę w zakresie duszpasterstwa młodzieży w świecie i w Kościele, nasz smutek staje się alarmem w kontekście tej niepokojącej rzeczywistości, jako że wielu z tych, którzy zostali zamordowani, to ludzie młodzi, znajdujący się trudnej sytuacji. Zostali oni zabici rękoma tych, którzy przysięgali, że pozostaną wierni prawu, chroniąc dobro wspólne i ludzi młodych – i dorosłych – przed ich złym postępowaniem.  

Zgodnie z nauczaniem Ojca i Nauczyciela Młodzieży, św. Jana Bosko, potwierdzamy nasze oddanie i stałe trwanie w pragnieniu kształtowania młodych mężczyzn i kobiet na “dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

I nie jest to żaden ukryty zamiar opowiedzenia się za jakimkolwiek kolorem, grupą czy partią. Ogólnie biorąc, wartości moralne i etyka chrześcijańska nie ma tu nic wspólnego z polityką.

Nie jest to rozgrzeszenie kogokolwiek, człowieka młodego czy dorosłego, który może być rzeczywiście zamieszany w handel narkotykami. Nie jest to też oskarżenie tych, którzy przysięgli, że zrobią wszystko, na co pozwala prawo i zasady moralne, aby powstrzymać falę tego wyraźnego i aktualnego niebezpieczeństwa, które dotyka społeczeństwo i stanowi prawdziwe zagrożenie dla przyszłości narodu filipińskiego.  

Jest to apel skierowany do zbiorowego sumienia filipińskiego narodu, łącznie z tymi, którzy legalnie dzierżą stery władzy politycznej i odpowiadają za porządek społeczny, a którzy są zobligowani do ochrony obywateli i dobra wspólnego.

Łącząc się w tym samym pragnieniu narodu filipińskiego, którym jest uwolnienie naszego kraju od różnych form zła, które go nękają, łącznie z prawdziwym zagrożeniem z powodu rozpowszechniania nielegalnego handlu narkotykami, co związane jest z coraz bardziej dającym znać o sobie systemem politycznym skażonym natkotykami i korupcją, wzywamy wszystkich mężczyzn i wszystkie kobiety dobrej woli do walki i przeciwstawienia się złu we wszystkich jego formach, co łączy się, oprócz plagi narkomanii, z złem, jakim są pozasądowe zabójstwa, dokonywane bez żadnej racji i celu; zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych, którzy pozbawieni są sprawiedliwego procesu sądowego. 


Apelujemy do sumień wszystkich, zarówno do tych, którzy zostali wybrani, jak i do ich wyborców, by opowiedzieli się za świętością  ludzkiego życia oraz “zachowywali prawo i przestrzegali sprawiediwości” (por. Iz 56, 1).

Ks. Anthony Paul Bicomong SDB
Inspektor
Salezjanie Księdza Bosko
Inspektoria Filipin Północnych

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.