Belgia – Położyć kres ubóstwu! Apel “Don Bosco International”

17 październik 2017

(ANS – Bruksela) – W dniu dzisiejszym, 17 października, w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem, ustanowionym przez ONZ, salezjańska organizacja pozarządowa “Don Bosco International” (DBI) wzywa Unię Europejską (UE) do położenia kresu ubóstwu. Zwalczenie ubóstwa oznacza zapewnienie wszystkim życia społecznego w takich samych, godnych warunkach. Nie uczynienie tego oznacza pogwałcenie Praw Człowieka. Dlatego też DBI zachęca wszystkie osoby i instytucje polityczne do wzięcie na siebie obowiązku budowania świata bez ubóstwa i wykluczenia społecznego.

“Tak więc edukacja jest fundamentalnym środkiem, by temu zapobiec, stanowiąc także najbardziej specyficzny i oryginalny wkład, jaki, jako salezjanie, możemy wnieść” (Ks. Juan Vecchi, DRG 359, Nowe formy ubóstwa, salezjańskie posłannictwo i znaczenie). Idąc za tymi słowami ks. Juana Vecchiego, VIII Następcy Księdza Bosko, DBI podziela wiele dobrych praktyk, jakie różne inspektorie i organizacje salezjańskie realizują, aby ograniczyć ubóstwo wśród młodzieży, starając się chronić i pomóc, wraz z innymi NGO, dzieciom i młodzieży, którzy są dotknięci ubóstwem w Europie. Stąd też grupa ekspertów, wywodzących się z różnych organizacji salezjańskich w Europie, koordynowana przez DBI, zaproponowała następujący dokument strategiczny.

Jak utrzymuje Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN): “Europejski Filar Praw Socjalnych musi być realizowany przez administrację skuteczną i aktywną, która musi zrozumieć społeczeństwo obywatelskie i tych, którzy są najbardziej dotknięci aktualnym brakiem praw socjalnych. Powinien być wsparty odpowiednim finansowaniem, który pozwoli poszczególnym rządom zainwestować w odpowiednie systemy opieki, zapewnić usługi na odpowiednim poziomie, powstrzymując cięcia z powodu oszczędności. Przede wszystkim musi przynieść konkretne pozytywne ulepszenia w realnym życiu ludzi, którzy doświadczają ubóstwa w całej Unii Europejskiej!”. 

“Wykluczenie społeczne wychodzi tutaj poza zwykłe znaczenie gospodarcze, do którego odnosi się tradycyjna koncepcja ubóstwa, zakładając również ograniczenie dostępu do edukacji, kultury, mieszkania, pracy, jak również brak uznania i godności ludzkiej oraz odmowę uczestnictwa w prawdziwym obywatelstwie. Uważamy, że najbardziej skuteczną formą odpowiedzi na tę trudność będzie działanie prewencyjne w jego wielorakich formach” (Ramy odniesienia dla salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego).    

Dlatego DBI będzie nadal niestrudzenie pracować w swoich różnych siedzibach instytucjonalnych, domagając się zwiększenia środków politycznych, które będą w stanie zapobiec ubóstwu i wykluczeniu społecznemu młodzieży.  

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.