Dom Generalny – Salezjanie na rzecz skoordynowanej odpowiedzi na krytyczne sytuacje

12 grudzień 2017

(ANS – Rzym) – Ekstremalne warunki meteorologiczne, klęski żywiołowe i kryzysy różnego typu stwarzają sytuacje krytyczne w wielu częściach świata. Sieć organizacji pozarządowych  “Don Bosco Network”, która wspiera salezjanów w licznych działaniach na całym świecie, nie przestaje pomagać salezjańskim inspektoriom, które są tym zainteresowane, i wspólnotom lokalnym, w zapobieganiu tego rodzaju sytuacjom, zapewniając coraz lepszą i coraz bardziej skuteczną koordynację w tym względzie.

Wiele kataklizmów i krytycznych sytuacji ma miejsce co jakiś czas na całym świecie, zabierając ze sobą istnienia ludzkie oraz siejąc strach i zniszczenie. W bardzo wielu tych przypadkach salezjanie znajdują się u boku ubogiej ludności, której pomagają.

A oto niektóre z przykładów tej pomocy. W Indiach salezjańska inspektoria Kalkuty jest zaangażowana w odbudowę szkół w Nepalu po straszliwych trzęsieniach ziemi w 2015 roku. Wizytatoria Haiti próbuje się pozbierać po skutkach, jakie wywołał huragan Mettew w październiku 2016, a przecież kraj ten ciągle się odbudowuje po katakliźmie, do którego doszło w 2010 roku. Wspólnoty salezjańskie inspektorii Afryki Wschodniej pomagają wewnętrznym uchodźcom, którzy uciekają przed wojennymi konfliktami, jak również osobom dotkniętym głodem w Sudanie Południowym i suszą w północnej Kenii.

Wspólnota “Don Bosco Fambul” w Freetown, w Sierra Leone, w inspektorii Afryki Zachodniej otacza opieką 300 dzieci, młodzież, rodziny, którzy z powodu osunięcia ziemi w sierpniu tego roku stracili wszystko. Inspektoria Miasto Meksyk pomaga osobom dotkniętym trzęsieniem ziemi we wrześniu 2017 roku, zaś inspektoria Antyli niesie pomoc i pomaga w odbudowie w Portoryko, które zostało zniszczone przez cyklon Maria we wrześniu 2017 roku, w czasie którego również ucierpiało bezpośrdnio sześć domów salezjańskich.  

W obliczu tych sytuacji, także dzięki doświadczeniu, które dojrzało w ostatnich latach, Zgromadzenie Salezjańskie jest w stanie w bardziej skuteczny i skoordynowany sposób odpowiedzieć, na poziomie globalnym, na te klęski żywiołowe i sytuacje krytyczne wywołane przez człowieka, czyniąc to poprzez organizacje salezjańskie. W tym znaczeniu ważnym krokiem było mianowanie w tym roku ks. George Menamparampila, z sektora misyjnego, koordynatorem ds. salezjańskich działań na poziomie międzynarodowym w sytuacjach krytycznych. 

A tymczasem w końcowej fazie redakcji i tłumaczenia znajduje się dokument, który został opracowany przez DBN pt. “Meccanismo in risposta alle emergenze” (Mechanizm działania w odpowiedzi na sytuacje krytyczne), który spotkał się z uznaniem Rady Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego, a który zostanie przesłany do wszystkich inspektorii na początku przyszłego roku; będzie do niego dołączony plan szkoleniowy do konkretnego wykorzystania.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.