Watykan – Kościół dla Amazonii, Amazonia dla Kościoła

17 kwiecień 2018

(ANS – Watykan) – W dniach 12-13 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Przedsynodalnej Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Amazonii, któremu przewodniczył papież Franciszek. W tym spotkaniu uczestniczył również salezjanin z grupy etnicznej Tuyuca ks. Justino Sarmento Rezende, pierwszy salezjanin, który jako tubylec został wyświęcony na kapłana 24 lata temu.

W czasie obrad, w których uczestniczyło 18 członków Rady i 13 ekspertów, był analizowany Dokument Przygotowawczy Synodu, który planowany jest w październiku 2019 roku na temat: “Amazonia: nowe drogi dla Kościoła oraz na rzecz ekologii integralnej”.

Dokument ten, który, po uwzględnieniu sugestii dotyczących jego ulepszenia, został przyjęty przez Radę, zostanie teraz przekazany, wraz z odpowiednim kwestionariuszem, wszystkim Konferencjom Episkopatu i innym zainteresowanym organom, aby można było rozpocząć przedsynodalną konsultację.

“Kościół na nas spogląda, jest z nami sercem i rozumem, pokładając w narodach Amazonii nadzieję, że wniosą one znaczący wkład, aby Kościół był bardziej zakorzeniony na poziomie lokalnym i bardziej uniwersalny” – stwierdził z zadowoleniem ks. Rezende w przerwie obrad Rady. 

Ks. Rezende był także autorem jednego ze sprawozdań, jakie zostały przedstawione w czasie posiedzenia Rady w czwartek, 12 kwietnia. Oprócz wyrażenia radości z tego, że mógł spotkać się po raz pierwszy z papieżem Franciszkiem, przy tej okazji wyraził także, w imieniu ludów tubylczych, “podziękowanie pod adresem licznych misjonarzy, misjonarek, kapłanów, biskupów, którzy oddali za nas życie, ludy Amazonii i ludy tubylcze. Niektórzy z nich ponieśli śmierć męczeńską, stając w naszej obronie, a wielu innych przybrało oblicze tubylców, przyswajając kulturę, język, tradycje i dzisiaj spoczywają na ziemiach misyjnych (...). Dzięki tej misyjnej pracy zrodziło się wielu świeckich zaangażowanych w Kościele, katechistów, nadzwyczajnych szafarzy, zakonników i kapłanów. I to jest oblicze, które chcemy ukazać jako Kościół”. 

Według tego salezjanina, Synod będzie “bardzo ważnym czasem, który pozwoli ukazać drogi Kościoła w naszym regionie i zaproponować nowe drogi, uwzględniając nasze chrześcijańskie życie i nasze zaangażowanie w obronę przyrody, nasz sposób rozumienia gospodarki, zrównoważonego rozwoju, życia duszpasterskiego...”.

“My, tubylcze ludy, ewangelizowani i ewangelizatorzy, możemy ubogacić naszym wkładem nasz Kościół” – mówi na koniec ks. Rezende.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.