Laos – Intensywny kurs szkoleniowy dla ubogiej młodzieży

25 kwiecień 2018

(ANS – Vien Kham) – Laos jest krajem, w którym gospodarka przeżywa szybki rozwój, bazując głównie na inwestycjach sąsiednich krajów. Gdy chodzi o jego mieszkańców, przeważają ludzie młodzi. Od kilku lat Laos jest także obszarem pracy duchowych synów Księdza Bosko, którzy teraz chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną na rzecz ubogiej młodzieży, wprowadzając nowy kurs zawodowy.

Było to 24 maja 2004 roku, kiedy to, pod znakiem Maryi Wspomożycielki, pięciu byłych wychowanków z salezjańskich szkół zawodowych w Tajlandii, jeden nauczyciel i ks. Tito Pedrona – salezjanin misjonarz z Włoch, od 40 lat posługujący w inspektorii tajlandzkiej (THA) – wynajęli dom, aby móc rozpocząć realizację projektu “Laos”. Zaczęli od 12 uczniów, a rok potem było ich już 24. Kiedy pojawili się inspektorzy wysłani przez ministerstwo pracy, byli pod wrażeniem kompetencji nauczycieli i poziomu nauczania.

Jako że tym krajem kieruje rząd komunistyczny, salezjanie, chociaż cieszą się szacunkiem władz z powodu wykonywanej pracy na polu kształcenia zawodowego, nie mogą szerzyć Ewangelii. Mogą natomiast propagować system prewencyjny Księdza Bosko poprzez edukację.

Dlatego też w celu zaoferowanie miejscowej młodzieży lepszych możliwości w perspektywie przyszłości, lokalny Ośrodek “Don Bosco” pomyślał o projekcie, który jest realizowany wspólnie z Unią Młodzieży – organizacją młodzieżową komunistycznej partii Laosu – ze stolicy Wientian i Vien Kham, miejscowości wiejskiej, która jest miejscem realizacji tego projektu. Chodzi tu o intensywny kurs zawodowy, przygotowujący wyspecjalizowanych mechaników w branży motocyklowej.

“Tutaj, gdzie najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu jest motorower, jest to z pewnością trafny wybór z punktu widzenia zawodowego” – stwierdził ks. Patrizio Maccioni, salezjanin, który również jest misjonarzem z Włoch i od wielu dziesiątek lat pracuje w inspektorii tajlandzkiej, zwracając się z prośbą o pomoc w tym względzie do Salezjańskiej Prokury Misyjnej “Missioni Don Bosco” w Turynie.

Na kurs, który będzie trwać stosunkowo krótko, będzie uczęszczać 25 ludzi młodych, którzy zostaną wybrani spośród najbiedniejszych z terenu, a którzy nie mogą brać udziału w dłużej trwających kursach w bardziej oddalonych miastach; również wielu z nich będzie mieszkać przez ten czas w internacie. A ponadto, w tej fazie organizacyjnej poszukuje się funduszy, dzięki którym można byłoby pokryć koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem i szkoleniem młodych kursantów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  www.missionidonbosco.org

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.