Watykan – Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, salezjanin, prześladowany przez nazistów i komunistów

22 maj 2018

(ANS – Watykan) – W dniu 19 maja papież Franciszek przyjął na audiencji kardynała Angelo Amato, salezjanina, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, upoważniając tę Kongregację do promulgowania, wraz innymi dekretami, dekretu dotyczącego heroiczności cnót Sługi Bożego kard. Augusta Józefa Hlonda, należącego do Towarzystwa św. Franciszka Salezego, urodzonego 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, na Górnym Śląsku, zmarłego w Warszawie 22 października 1948 roku.

Był drugim z jedenaściorga dzieci, jego ojciec był pracownikiem kolei. Przejmując od rodziców prostą, ale silną wiarę, decyduje się zostać salezjaninem. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1905 roku zajmował się chłopcami, zwłaszcza najbiedniejszymi, zgodnie z charyzmatem Księdza Bosko. Żył wśród ludu, podzielając radości i cierpienia najprostszych ludzi. Został zauważony również przez papieża Piusa XI, który mianował go administratorem apostolskim dla Górnego Śląska. Owocem jego mediacji w tym czasie było powstanie w 1925 roku diecezji katowickiej, której został mianowany biskupem. W 1926 roku zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski, a następnego roku papież mianuje go kardynałem. W 1932 roku założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, by zaopiekowało się Polakami, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę.

W marcu 1939 roku uczestniczył w konklawe, w czasie którego papieżem został wybrany Pius XII. 1 września Niemcy zaatakowały Polskę: rozpoczęła się II wojna światowa. Kardynał, zabierając głos, potępił zdecydowanie gwałcenie praw człowieka i wolności religijnej, jakiego dopuścił się Hitler. Zmuszony wyjechać z kraju, znajduje schronienie we Francji, informując świat o sytuacji w okupownej Polsce, także tej dotyczącej Żydów. Po aresztowaniu przez gestapo został przewieziony najpierw do Lotaryngii, a następnie do Westfalii. Po uwolnieniu przez aliantów, w 1945 roku powrócił do ojczyzny, gdzie zetknął się z komunizmem. Z wielką odwagą bronił Polaków przed opresją marksistowskiego ateizmu, co łączyło się także z zamachami na jego życie, których udało mu się uniknąć. Zmarł 22 października 1948 roku w wieku 67 lat. Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie.

Kardynał Hlond był człowiekiem prawym, stanowi świetlisty przykład wspaniałomyślnego salezjanina i duszpasterza, prowadzącego surowy tryb życia, zdolnego do prorockich wizji. Posłuszny Kościołowi i stanowczy w swoich rządach, wykazał pokorę i wytrwałość w chwilach największej próby. Praktykował ubóstwo i w sposób sprawiedliwy traktował ubogich i potrzebujących. Dwoma kolumnami jego duchowego życia w szkole św. Jana Bosko były: Eucharystia i Maryja Wspomożycielka. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.