SG – “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”

28 maj 2018

(ANS – Rzym) – W dniu 24 maja, w uroczystość Maryi Wspomożycielki Przełożony Generalny skierował list zwołujący Kapitułę Generalną 28 (KG28), która odbędzie się w Turynie-Valdocco w dniach 16 lutego – 4 kwietnia 2020 roku na temat: “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”.

W rozległym dokumencie, które został sporządzony zgodnie z treścią art. 150 Konstytucji salezjańskich, Przełożony Generalny przedstawia powody wyboru tego tematu i wskazuje na cele, które się z nim łączą, a także – niektóre otwarte kwestie, które będą przedmiotem refleksji na drodze przygotowania do obrad KG28.

Głównym celem obrad KG28 na wybrany temat będzie przyjście z pomocą całemu Zgromadzeniu w pogłębieniu, na ile to jest możliwe, następującej kwestii: jaki jest i jaki powinien być profil salezjanina zdolnego udzielić odpowiedzi współczesnej młodzieży, wszystkim ludziom młodym, zwłaszcza najuboższyn i potrzebującym, wykluczonym i odrzuconym, najsłabszym i pozbawionym podstawowych praw. A to wszystko w coraz bardziej skomplikowanym świecie, który doświadcza szybkich zmian.

Temat, jaki został wybrany dla KG28, jest jednolity, ale Przełożony Generalny uściśla, że składają się nań trzy grupy tematyczne:

  • ­       Priorytet posłannictwa salezjańskiego wśród współczesnej młodzieży
  • ­       Profil salezjanina dla współczesnej młodzieży
  • ­       Wspólnie ze świeckimi w posłannictwie i w formacji

Jestem przekonany, że w większości współbraci jest silne pragnienie większej autentyczności ludzkiej, większej głębi duchowej i bardziej radykalnej koherencji powołaniowej. Prośmy Ducha Świętego, aby Kapituła Generalna 28 była okazją do zrobienia tego kroku, stawiając sobie to pytanie: Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? – stwierdza Przełożony Generalny na zakończenie listu, co czyni tuż przed zaproponowaniem wszystkim członkom Zgromadzenia modlitwy za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki, prosząc, by ta prowadziła na tej drodze duchowych synów Księdza Bosko.

List zwołujący KG28, który znajdzie się w Dokumentach Rady Generalnej nr 427, dostępny jest w całości na stronie sdb.org

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.