Haiti – Umieścić uczniów w centrum nauczania

29 czerwiec 2018

(ANS – Port-au-Prince) – Zauważając konieczność pedagogiki, która koncentruje się na uczniu, Salezjańskie Biuro Techniczne Kształcenia Zawodowego (fr. (BTFPSA) Fundacji “Rinaldi” na Haiti, podjęło inicjatywę, która dotyczy odpowiedniego podejścia do umiejętności uczniów w salezjańskich szkołach zawodowych. BTFPSA, korzystając ze wsparcia “Caritas” i salezjańskiej organizacji pozarządowej “Jovenes y Desarollo”, weszło w kontakt z dr. Yannickiem Daoudim, doradcą edukacyjnym z Kanady, by odpowiednio przeszkolić personel salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego w tym względzie.

Oprócz reorganizacji treści modułów nauczania, które skupiały się na specyficznych umiejętnościach praktycznych, ta nowa metoda zakłada skupienie się na uczniu jako głównym podmiocie nauczania. Uczeń powienien być zaciekawiony, pełen inicjatywy, wytrwały i zorganizowany. Tego typu uczeń musi umieć znajeleźć odpowiednie informacje i umieć wykorzystać nowe technologie, znać je i dzielić się nimi. W tym znaczeniu zadaniem nauczyciela jest wspierać ucznia, organizować odpowiednie zajęcia, udzielać rad, towarzyszyć mu, zachęcać go i pomagać uczniowi.

W czasie całego roku szkolnego 2017-2018 dr Daoudi odbył okresowe podróże na Haiti, aby szkolić instruktorów oraz personel administracyjny i kierowniczy salezjańskich ośrodków i towarzyszyć im we wdrażaniu tego nowego podejścia do nauczania. Dokonał także oceny i udzielił odpowiednich wskazówek odnośnie do aktualnej sytuacji salezjańskich ośrodków.

Podczas gdy pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie wprowadzenia tego podejścia zasadzającego się na kompetencjach, żywi się wielką nadzieję co do tego, że ten nowy styl przyniesie wielkie dobrodziejstwa haitańskiej młodzieży, która tak bardzo potrzebuje uwierzenia we własne możliwości i budowania lepszej przyszłości dzięki posiadaniu odpowiednich, własnych narzędzi.

Po klęskach naturalnych, które dotknęły Haiti w ostatnich latach, i w obliczu wielu innych problemów, które nękają ten kraj, uczniowie z salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego mogą aktywnie zaangażować się w swoją edukację i być lepiej wyposażeni, by pójść za swoimi marzeniami. 

Źródło: Fundacja Rinaldi

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.