Dom Generalny – List Przełożonego Generalnego po podpisaniu przez Ojca Świętego dekretu o heroiczności cnót Bpa Ferrrando

22 marzec 2016

(ANS – Rzym) – Po podpisaniu w dniu 3 marca przez Ojca Świętego dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Stefano Ferrando, salezjanina, biskupa Shillong i założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Maryi Wspomożycielki Chrześcijan, Przełożony Generalny skierował list do wszystkich grup Rodziny Salezjańskiej.  

Po przemierzeniu najważniejszych etapów życia nowego Czcigodnego Sługi Bożego, Przełożony Generalny opisuje życie i działalność biskupa Ferrando: Człowiek o silnym charakterze, który nie zniechęcił się w obliczu niezliczonych trudności, którym stawiał czoła z uśmiechem i łagodnością. Wytrwałość wobec przeszkód była jedną z jego głównych cech. Starał się połączyć orędzie ewangeliczne z lokalną kulturą, w którą był włączony. Nieustraszony w przeprowadzaniu wizyt duszpasterskich, które odbywał w najbardziej odludnych miejscach swojej diecezji, starając się ratować ostatnią zagubioną owcę. Wykazał szczególną wrażliwość i wsparcie dla świeckich katechetów, którzy, jego zdaniem, stanowili dopełnienie misji biskupa, i od ktorych zależała spora część skuteczności głoszenia Ewangelii i jej zakorzenienia się na terenie.

Szczególnym zainteresowaniem darzył duszpasterstwo rodzin. Pomimo niezliczonych zajęć, Czcigodny Sługa Boży był człowiekiem o wielkim życiu duchowym, które podtrzymywał modlitwą i skupieniem. Jako pasterz był doceniany przez siostry, kapłanów, współbraci salezjanów i księży z episkopatu, nie mówiąc już o ludzie, który bardzo odczuwał jego bliskość. W sposób kreatywny poświęcał się swojej trzodzie, zajmując się ubogimi, broniąc pariasów, troszcząc się o chorych na cholerę”. 

Przypominając, że najbardziej wymownym, a zarazem bolesnym momentem jego cnotliwego życia było opuszczenie diecezji Shillong i powrót do Włoch, ks. Ángel Fernández Artime zachęca całą Rodzinę Salezjańską “w tym roku, w którym jesteśmy zaproszeni do przeżywania razem z Jezusem przygodyw Duchu Świętym, do przyjęcia z radością wspaniałego świadectwa tego syna Księdza Bosko i założyciela przeżywającego rozkwit zgromadzenia”.   

Na koniec Przełożony Generalny wzywa wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej do zapoznania się ze świadectwem tego salezjańskiego biskupa misjonarza i jego gorliwością apostolską, z jaką zabiegał o zbawienie młodzieży i ubogich, prosząc za jego wstawiennictwem o łaskę cudu, który otworzy drogu ku jego beatyfikacji. 

Pełny tekst listu dostępny jest na stronie sdb.org 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.