Polska – Program “Erasmus+” w salezjańskiej szkole średniej we Wrocławiu

27 lipiec 2018

(ANS – Wrocław) – Każdego roku salezjańska szkoła średnia we Wrocławiu zapewnia swoim uczniom szerokę gamę programów edukacyjnych i wymiany kulturowej, które stale są włączane w zajęcia szkolne. Projekty europejskie, w których szkoła bierze udział już od 2004 roku, podnoszą znaczenie edukacji formalnej, która ukierunkowana jest na rozwój umiejętności uczniów, nauczycieli i personelu, co zachodzi w ramach wymiany doświadczeń i budowania relacji.

“Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes across Europe” (Szlakiem wygasłych i aktywnych wulkanów oraz trzęsień ziemi w całej Europie) to nazwa trzeletniego projektu, który obejmuje biologię, geologię, sejsmologię, fizykę, język, sztukę. Uczestniczyli w nim, wraz z uczniami i nauczycielami salezjańskiej szkoły z Wrocławia, ich koledzy i koleżanki z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Turcji i Włoch.

W wielu krajach edukacja w zakresie nauk o Ziemi jest znikoma. Liczni uczniowie i osoby dorosłe posiadają niedostateczną wiedzę dotyczącą przebiegu procesów geologicznych, co jest wielkim brakiem, jako że ogromna liczba ludzi na całym świecie żyje na obszarach zagrożonych trzęsieniem ziemi czy wybuchem wulkanów.

Trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, osuwiska, powodzie i tsunami to katastrofy, które pociągają za sobą śmierć tysięcy osób każdego roku.  

Celem projektu, w którym brała udział salezjańska szkoła z Polski, jest dostarczenie uczniom odpowiednich narzędzi do badania wulkanów w obserwatoriach wulkanicznych. W tym znaczeniu odpowiedzialna za projekt Erasmus+ i z-ca dyrektora salezjańskiej szkoły, dr Magdalena Szewczyk zaznaczyła, że zostały przeprowadzone odpowiednie lekcje w salezjańskim ośrodku, a także – kursy szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w ośrodkach badawczych w całej Europie, jak również – wdrożone programy rozwoju zawodowego.

To wszystko pozwoliło uczestnikom projektu nie tylko poszerzyć wiedzę w tej materii, ale także nauczyć się wykorzystywać te obserwacje i pomiary sejsmologiczne, wykorzystując specjalne urządzenia w czasie międzynarodowych badań dotyczących wulkanów.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie biorący w nim udział mogą teraz pomóc rozwinąć odpowiednie strategie w zakresie prewencji w swoich szkołach i wspólnotach; daje im to także możliwość zrobienia kariery zawodowej w zakresie badań wulkanicznych i sejsmologicznych. A poza tym, odbyte szkolenie otwiera nowe możliwości w zakresie badania aktualnych procesów geologicznych i zapobiegania kataklizmom na świecie.

Więcej informacji: www.volcano-erasmusplus.eu  -  http://geoscience.volcano-erasmusplus.eu  -  www.salez-wroc.pl

 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.