Indie – Salezjanie z “BREADS” na szczycie TIA

02 sierpień 2018

(ANS – Bangalore) – Co ma wspólnego Biuro Planowania i Rozwoju salezjańskiej inspektorii Bangalore (BREADS - Bangalore Rural Education And Development Society) z entuzjastycznie nastawionymi adeptami awangardy technologicznej? Istotnie, niewiele. Ale jako partner strategiczny i członek komitetu konsultacyjnego szczytu “The India Advantage” (TIA) BREADS odbył interesujące spotkanie z nimi. Miało to miejsce 19-20 lipca.  

Terminami przewodnimi tego spotkania były: “smart-city”, miasta intelegentne i innowacja. Szczyt zgromadził odpowiedzialnych za administrację lokalną i regionalną, banki, przedsiębiorstwa, wielkie międzynarodowe firmy technologiczne, “start-up” oraz instytuty badań i organizacje pozarządowe.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że urbanizacja w Indiach znajduje się w ryzykownej fazie, która może stać się jeszcze bardziej alarmująca. I przedstawiono w tym względzie dane statystyczne, które to potwierdzają. Np. oblicza się, że do końca 2030 roku 40% ludności Indii będzie mieszkać w miastach, na co nie są przygotowane ani obecnie istniejące struktury ani funkcjonujące systemy.

Tak więc w tym kontekście, w perspektywie naglącej potrzeby podjęcia działań w tym względzie w wielu sektorach, prelegenci przedstawili swoje rozwiązania innowacyjne i inicjatywy odnośnie do takich sektorów, jak technologia, energia, planowanie, struktury i systemy inteligentne. Ale zaledwie dwie czy trzy osoby w sposób konkretny wypowiedziały się w kwestii tych “inteligentnych miast”, a jedyną osobą, która mówiła o marginalizacji części społeczeństwa był przedstawiciel BREADS.

“Miasto inteligentne – stwierdził ks. Joy Nedumparambil, musi obejmować wszystkie komponenty społeczeństwa, umożliwiając dostęp do możliwości społecznych i ekonomicznych wszystkim, ponieważ włączenie społeczne nie jest przywilejem, ale prawem, i przynosi również dobrodziejstwa materialne.

Następnie podkreślił rolę, jaką organizacja pozarządowa może odegrać w zrównoważonym rozwoju miasta, a także sposób, w jaki zwłaszcza BREADS wnosi swój wkład pod tym względem: jako usługodawca, moderator, innowator i obrońca najbardziej potrzebujących. We wszystkich tych przypadkach BREADS koncentruje się na istocie ludzkiej.  

Na marginesie tego szczytu ks. Nedumparambil dodał: “Musimy zrozumieć kierunek, w jakim świat mógłby ewoluować, skutecznie komunikować i wpływać w taki sposób, by można było wyznaczyć nowe kierunki rozwoju społeczeństw, uwzględniając zwłaszcza najbardziej pokrzywdzonych. Nie możemy utracić znaczenia w świecie, który się zmienia, aby zapewnić, by ludzie, których reprezentujemy, również pozostali znaczący w przyszłości. Jest to inny sposób bycia w świecie, ale  nie ze świata”.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.