Włochy – Zakończył się V Światowy Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników: nowa wizja Stowarzyszenia

30 październik 2018

(ANS – Rzym) – Cztery dni obrad V Światowego Kongresu Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (25-28 października) w Rzymie były czasem wytężonej pracy, dzielenia się, rozeznania i spojrzenia w przyszłość. Ponad 300 jego uczestników skupiało się na rozeznaniu wyzwań, jakie Bóg stawia przed Stowarzyszeniem (SSW).

Do kluczowych momentów Kongresu należy zaliczyć, oczywiście, podziękowanie pod adresem ustępującej koordynatorki światowej – p. Noemi Bertoli, która kierowała Stowarzyszeniem od 2014 roku, i mianowanie nowego koordynatora, którym został 56-letni neapolitańczyk, p. Antonio Boccia, były radny regionu Włochy-Bliski Wschód, którego kadencja wygaśnie w 2019 roku. W swoim pierwszym przemówieniu jako koordynator światowy wezwał do pracy nad osobistą i instytucjonalną widocznością salezjanów współpracowników w Kościele i w społeczeństwie.

W czasie Kongresu trzy główne prelekcje wygłosili: p. Bertola, jeszcze jako koordynatorka światowa; delegat światowy salezjanów ds. SSW – ks. Giuseppe Casti; administratorka światowa – p. Cinzia Arena, która mówiła o solidarności finansowej i na polu animacji. A ponadto, wszyscy obecni delegaci otrzymali uaktualnioną bazę danych z nazwiskami wszystkich członków Stowarzyszenia (30 tys.)

“Doświadczyłem głębokiej wiary i pobożności ze strony salezjanów współpracowników z wszystkich pięciu kontynentów... Chociaż język, kultura i narodowość były różne, odczuliśmy głęboko naszą powołaniową jedność” – stwierdził ks. John Chong, salezjanin, delegat ds. SSW inspektorii Korei Południowej.

Poprzez regionalne warsztaty delegaci uczestniczący w Kongresie wskazali i przyjęli linie działania i koncepcję Stowarzyszenia na najbliższe sześć lat (2019-2024) wraz z następujących schematem, pozostającym w harmonii z końcowym dokumentem Synodu Biskupów poświęconym młodzieży:

  • Wyzwania: Młodzież w trudnej sytuacji i marginalizowana.
  • Marzenie: Stać się wiarygodnymi świadkami.
  • Czynniki: Komunia, braterstwo, misja – Propozycja powołaniowa dla młodzieży – Formacja integralna z Rodziną Salezjańską – Autonomia: wzrastanie we współodpowiedzialności.
  • Wartości: wierność charyzmatyczna, duch rodzinny, poczucie przynależności i zaangażowanie.
  • Proces nawrócenia (zmiany):

-     Promować głębszą duchowość, aby poznać młodych poprzez słuchanie i towarzyszenie;

-     Przyswoić Program Życia Apostolskiego w świetle Ewangelii w celu stałego rozeznawania Życia i Misji Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników;

-     Stać się punktem odniesienia, jako wspólnota, dla młodzieży potrzebującej;

-     Porzucić swoje “obszary komfortu”, aby stać się wiarygodnymi i dynamicznymi świadkami w odniesieniu do młodzieży potrzebującej.

Źródło: AustraLasia

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.