Erytrea – Studnia dla społeczności wiejskiej

11 grudzień 2018

(ANS – Degra Mereto) – “Codzienne strzeżenie tego bezcennego dobra jest dzisiaj nieuniknioną odpowiedzialnością, prawdziwym wyzwaniem” – pisze papież Franciszek w przesłaniu na IV Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Mówi tutaj o wodzie, której brakuje w wielu częściach świata, jak np. w erytrejskiej wiosce Degra Mereto. Dlatego też salezjanie z tego obszaru starają się pomóc miejscowej ludności.

Od Asmary dzieli ją tylko 50 km, ale w przypadku Erytrei jest to znaczna odległość. Wioska Degra Mereto, w której mieszka około 1300 osób, żyje w stanie geograficznej, gospodarczej i kulturowej izolacji, z czym w dużym stopniu łączy się trudność zaopatrzenia w wodę. 

Trzy studnie, które dawno zostały wybudowane, nie nadają się już do użytku: dwie zostały zanieczyszczone, a trzecia ma zbiornik całkowicie zniszczony. Wioska się wyludnia w bardzo szybkim tempie: trzeba natychmiast zadziałać.  

Salezjańscy misjonarze z tego terenu, z zaangażowaniem jednego z włoskich lekarzy, który od wielu lat bierze udział w projektach rozwoju w Erytrei, proszą teraz o pomoc w budowie nowej studni. Lekarz D’Amore, który koordynował, z pomocą ekipy włoskich techników, część projektową, spotykał się także z szefem Water Department w Asmarze w celu uzyskania potrzebnych pozwoleń, zaś ks. Petros Abraha, salezjanin, odpowiedzialny za salezjańską delegaturę w Erytrei, zaangażował miejscową wspólnotę we wstępne prace  (wykopy). Potem także, gdy już ten projekt zostanie zrealizowany, przywódcy wioski zostaną poproszeni o zarządzanie uzyskanymi zasobami wodnymi.

Po znalezieniu warstwy wodonośnej przeszło się do wiercenia, testów pompowania i analizy chemiczno-bakteriologicznej.

Teraz przyszła kolej na rozpoczęcie prac: wykończenie studni, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, dzięki którym będzie podtrzymywany system pompowania, umieszczenie rur w wykonanych już wyrobiskach oraz założenie dwóch fontann (zbiorników) w dwóch różnych miejscach na terenie wioski, które zostały wybrane jako miejsca zaopatrzenia.

Trzeba nabyć potrzebne materiały i przesłać je do Mereto, gdzie zaraz rozpoczną się prace.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.missionidonbosco.org 

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.