SG – 168 procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w Rodzinie Salezjańskiej: aktualna dokumentacja postulatora generalnego

05 luty 2019

(ANS – Rzym) – W kontekście Święta Księdza Bosko została udostępniona aktualna dokumentacja dotycząca procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, przedstawiająca stan tych procesów w roku 2018. “Na obecną chwilę – wyjaśnia ks. Pierluigi Cameroni, postulator generalny – prowadzonych jest 50 procesów w perspektywie ogłoszenia 168 kandydatów świętymi, błogosławionymi, czcigodnymi sługami Bożymi i sługami Bożymi. Zostało nam także powierzonych pięć innych procesów, które dotyczą czcigodnych sług Bożych: Casimiro Barello, Camille Costa de Beauregard i Jana Tyranowskiego oraz sług Bożych: Augusto Bertazzoniego i Felice Canellego”.

Każdy święty, błogosławiony, czcigodny sługa Boży i sługa Boży mieści w sobie bogactwo cech, które znajdują uznanie i dowartościowanie. Chodzi tu o skompletowanie “diamentu”, na który składają się różne elementy, niektóre bardziej widoczne i pociągające, inne mniej, ale przez to nie są one mniej prawdziwe i zdecydowane. Poznanie i zapoznanie innych z tymi postaciami osób wierzących rodzi progresywne zaangażowanie w kroczenie tą samą drogą, pasjonujące zainteresowanie ich życiem, radosne dzielenie się planami i nadziejami, które znaczyły ich kroki.

Niewątpliwie wielkie zainteresowanie Rodziny Salezjańskiej, a w sposób szczególny 15 grup tej wielkiej Rodziny, wzbudzą wieści dotyczące któregoś z własnych członków, którego proces jest w toku. Jak napisał ksiądz Rua w liście do salezjańskich dyrektorów w 1888 roku, kilka dni przed przeniesieniem ciała Księdza Bosko na Valsalice: “Odtąd naszą dewizą będzie: świętość synów stanowi potwierdzenie świętości ojca”.

Wiązanka Przełożonego Generalnego na ten rok jest mocnym zaproszeniem do poznania i dowartościowania tej cennej spuścizny oraz podjęcia na nowo drogi świętości. Przełożony Generalny napisał: “Drodzy bracia i siostry, mogę spokojnie stwierdzić, że największą potrzebą i rzeczą najbardziej naglącą, jaka jawi się dzisiaj w naszym salezjańskim świecie, nie jest robienie jeszcze większej ilości rzeczy, projektowanie i przeprojektowywanie nowych rzeczywistości, zakładanie nowych placówek... ale ukazanie tego, co nasze życie przekazuje osobiście i kolektywnie, naszego sposobu życia Ewangelią, który się rozwija i rozprzestrzenia w czasie, stanowiąc przedłużenie sposobu życia Jezusa. Jednym słowem, tutaj wchodzi w grę nasza świętość!”.

Także ta pomoc może być narzędziem wzrastania w świadomości, w modlitwie i w naśladowaniu tych świadków Ewangelii i salezjańskiego charyzmatu na świecie.

Na stronie jest dostępna wspomniana dokumentacja wraz z aktualnym “posterem świętości”.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.