Erytrea – Zaangażowanie salezjanów i VIS na rzecz młodzieży potrzebującej

24 kwiecień 2019

(ANS – Asmara) – Salezjanie są obecni w Erytrei od 1995 roku. Pierwszym miejscem, w którym osiedli, było Dekemhare, miasteczko leżące na wysokości 2060 m n.p.m., około 40 km na południowy wschód od stolicy Asmary. W 1996 roku rząd Erytrei podarował duchowym synom Księdza Bosko kawałek ziemi, na którym, chociaż znajdował się na terenie pustynnym, każdego roku można było oglądać nowe rośliny, nowe konstrukcje i nowe formy działalności – wszystkie skoncentrowane na tym jednym celu: najuboższe dzieci i młodzież oraz ich wychowanie.

Tak oto w Dekemhare powstała szkoła techniczna “Don Bosco”, która dzisiaj zapewnia edukację około 400 uczniom każdego roku, którym, dzięki wsparciu rządu, zapewnia się również posiłek. Ta oferuje również zajęcia rekreacyjne dla dzieci i kursy wyrównawcze.

A poza tym, w celu podniesienia poziomu nauczania od 2001 roku salezjanie, wraz z NGO “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” (VIS), organizują kursy dokształcające dla nauczycieli, którzy uczą zarówno w ośrodku “Don Bosco”, jak i w innych szkołach technicznych w kraju.  

Potem, w 2017 roku, salezjanie i VIS otwarli ośrodek, który ma się stać drugą salezjańską szkołą techniczną w Erytrei, a który obecnie nazywa się po prostu “Skill Development Center” (Centrum Rozwoju Umiejętności). Ten znajduje się w Barentu, na drodze do Sudanu, na obszarze odosobnionym, nierozwiniętym.

Co jest typowe dla tradycji salezjańskiej, te propozycje edukacyjne są adresowane przede wszystkim do młodzieży najbardziej potrzebującej, tych, którzy porzucili naukę, a którzy w przeciwnym razie pozostaliby na marginesie życia społecznego.

Uboga młodzież ma do wyboru któryś z ośmiu kierunków zawodowych nauczanych w ośrodku w Dekemhare, a także dwa w ośrodku Barentù, gdzie mogą uzyskać dobrą edukację, a dzięki niej zdobyć potem odpowiednią pracę.

A oprócz zaangażowania związanego z edukacją salezjanie i VIS udzielają się na rzecz rozwoju i autonomii wspólnot lokalnych, pomagając w budowie studni, jako że woda jest kluczowym warunkiem na tej ziemi często doświadczanej suszą i głodem. Dlatego też uczniowie szkoły technicznej są również szkoleni w zakresie utrzymania i naprawy studni.

W obecnym czasie odprężenia między Etiopią i Erytreą, otwarcia granic po wieloletniej ukrytej wojnie, ludność Erytrei spogląda z nadzieją na przyszłość: w końcu mieszkańcy Erytrei i Etiopii mogli się uściskać, do Erytrei zawitały nowe towary i odnotowano ogólnie spadek cen.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.