Włochy – Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego matki Rosetty Marchese CMW

02 lipiec 2019

(ANS – Rzym) – W dniu 1 lipca ks. Pierluigi Cameroni, postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, i siostra Piera Cavaglià, sekretarz generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, przekazali kardynałowi Angelo De Donatis, wikariuszowi generalnemu Rzymu, czyniąc to poprzez Diecezjalny Trybunał Wikariatu Rzymu, oficjalną prośbę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego matki Rosetty Marchese (Supplex libellus), by można było rozpocząć dochodzenie diecezjalne dotyczące życia i heroiczności cnót tej zakonnicy. Jest to pierwszy ważny krok w kierunku uznania przez Kościół świętości matki Rosetty, dawnej przełożonej generalnej Zgromadzenia CMW.

W swoim życiu wychowawczyni, nauczycielki, asystentki, formatorki i przełożonej generalnej Matka Rosetta przemierzyła drogę wierności Jezusowi, aż po ofiarę ze swojego życia w intencji świętości swojego Zgromadzenia, kapłanów  i zbawienia młodzieży. A poza tym, jak Maryja, umiała swoje życie uczynić darem miłości i duchowego macierzyństwa.

Urodziła się w mieście Aosta 20 października 1922 roku w rodzinie o silnej wierze chrześcijańskiej. Już jako dziecko poznała córki Maryi Wspomożycielki i utrzymywała z nimi kontakt, i przy ich boku dojrzewała w decezji poświęcenia się Bogu. Po pierwszych ślubach zakonnych (1941) ukończyła studia na wydziale Literatury na Uniwersytecie Katolickim “Sacro Cuore”. W latach 1947-1958 była nauczycielką i wikarią w domu misyjnym “Madre Mazzarello” w Turynie, gdzie towarzyszyła młodym siostrom, które przygotowywały się do wyjazdu na misje. Od 1958 do 1974 roku pełniła funkcje związane z animacją i zarządem na Sycylii, w Rzymie, w Lombardii, będąc cały czas uważna na potrzeby lokalnego Kościoła i znaki czasu.

W czasie XVI Kapituły Generalnej w 1975 roku została wybrana radną-wizytatorką. Zaś w czasie XVII Kapituły Generalnej, w pierwszym głosowaniu, które odbyło się 24 października 1981 roku, została wybrana przełożoną generalną. Po zaledwie ośmiu miesiącach od tego wyboru pojawiły się u niej pierwsze symptomy białaczki. W liście okólnym z 24 października 1982 roku, napisanym z okazji pierwszej rocznicy jej wyboru, Matka Rosetta zakończyła swoje przesłanie życzeniem, aby wszystkie jej córki pozwoliły się zarazić od Księdza Bosko jego “silną tęsknotą za ‘pięknym Rajem’”. Cel jest jeden: dostać się do Raju z wszystkimi młodymi, którym podarowaliśmy i dla których zużyliśmy nasze życie”.

8 marca 1984 roku, w Rzymie, Matka Rosetta zakończyła swoją ziemską podróż.

W tym roku, w którym Przełożony Generalny zachęca w swojej Wiązance Rodzinę Salezjańską do świętości, świadectwo matki Rosetty pobudza nas do odkrycia na nowo powołania do świętości i dążenia do niej ze wszystkich sił.

Teraz na wszystkich spoczywa odpowiedzialność, by siostra Rosetta mogła być lepiej poznana, bardziej kochana i by modlono się o wyniesienie jej do chwały ołtarzy.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.