SG – “Zawierz, zaufaj, uśmiechnij się!”. List Przełożonego Generalnego z okazji 150. rocznicy założenia ADMA

12 lipiec 2019

(ANS – Rzym)  “Zawierz, zaufaj, uśmiechnij się!” – taki tytuł nosi list, który skierował Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime do Salezjanów i całej Rodziny Salezjańskiej z okazji 150-lecia założenia Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA). To powstało z inicjatywy Księdza Bosko 18 kwietnia 1869 roku, rok po konsekracji Bazyliki Maryi Wspomożycielki na Valdocco.

Zamiarem ks. Á.F. Artime jest ożywienie maryjnego wymiaru salezjańskiego powołania, łącząc to z rewizją przekonań stojących u jego podstaw i dokonując uważnej oceny naszego własnego – jako Salezjanów Księdza Bosko – nabożeństwa do Wspomożycielki. Niewątpliwie może to stanowić użyteczną sugestię dla całej Rodziny Salezjańskiej na świecie, a jednocześnie być sposobem uczynienia również dzisiaj aktualnym apelu, jaki skierował w swoim czasie ks. Egidio Viganò, który zachęcił do “zabrania Maryi do domu”.     

Z tym pragnieniem, by coraz bardziej była goszczona w domu Maryja Wspomożycielka, łączy się zaproponowana refleksja, która dotyczy: salezjańskiego przylgnięcia do Eucharystii i Maryi Wspomożycielki na drodze, jaką przemierzyliśmy w ciągu tych 150 lat od założenia ADMA; ludowego charakteru salezjańskiego charyzmatu, który został przekazany w tym czasie jako skarb do zachowania oraz – drogi do przemierzenia, “od domu Wspomożycielki do naszych domów”.

W nawiązaniu do tegorocznej Wiązanki, trzeba przypomnieć, że nie istnieje droga w kierunku świętości bez Eucharystii. Eucharystia jest kluczem do radykalnego nawrócenia serca do miłowania Boga. Zawierzenie Maryi jest warunkiem życia łaską chrztu i wzrastania w niej na drodze wiary, z przekonaniem, że Ona weźmie nas “za rękę” i doprowadzi do spotkania ze swoim Synem Jezusem.

“Nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki było rozumiane i krzewione przez Księdza Bosko właśnie w perspektywie pomocy i obrony wiary ludu Bożego, atakowanego przez ideologie, które wyzuwały życie z jego chrześcijańskiego sensu, i wiele elementów, które chciały zniszczyć wiarę i jedność Kościola zasadzającego się na solidnej skale wyznania wiary św. Piotra”. Zakładając ADMA Ksiądz Bosko chciał dostarczyć chrześcijańskiemu ludowi “itinerarium” uświęcenia i prostego apostolatu, dostępnego dla wszystkich, z zamiarem szerzenia i wzmocnienia wiary ludu, dowartościowując przy tym treści ludowej religijności.  

Na koniec tak pisze Przełożony Generalny: “Dziękując za te 150 lat istnienia Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki, zobowiązujemy się do dalszej wierności charyzmatowi świętego założyciela naszej Rodziny Salezjańskiej, pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, odnawiając nasz zapał ewangelizacyjny i wychowawczy... Istota tego zapału ewangelizacyjnego tkwi w odnowie Stowarzysznia i zwróceniu szczególnej uwagi na rodziny i nowe pokolenia”. 

Idąc tymi szlakami, pozostaniemy wierni drodze, którą przemierzył Ksiądz Bosko, w życiu którego nabożeństwo do Matki Bożej charakteryzowało i silnie znaczyło całą jego duchowość oraz jego działalność duszpasterską i wychowawczą.

Pełny tekst listu jest dostępny w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.