Panama – Uczeń ze szkoły technicznej “Don Bosco” uczestniczy w Światowym Forum Narodów Zjednoczonych

12 lipiec 2019

(ANS – Miasto Panama) – Santiago Corrales Rodríguez, uczeń ostatniego roku salezjańskiej szkoły technicznej “Don Bosco” reprezentuje Amerykę Łacińską na Swiatowym Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (ang. HLPF), którego organizotorem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). To odbywa się w dniach 9-18 lipca w Nowym Jorku.

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla jest dorocznym spotkaniem, organizowanym przez ONZ, którego celem jest coroczna ocena postępów, jakie zostały poczynione w różnych krajach w odniesieniu do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, wśród których do najważniejszych zalicza się ochrona środowiska naturalnego.

W tych dniach młody Santiago ma możliwość uczestniczenia w “okrągłym stole” z innymi przedstawicielami młodzieży salezjańskiej z Europy, Afryki i Wysp Pacyfiku oraz rozmawiać na temat aspiracji młodzieży i pilności działań dotyczących zmian klimatycznych: Youth Aspirations & Climate Urgency.

Od 2018 roku szkoła techniczna “Don Bosco” (ITDB) w mieście Panama należy do “Don Bosco Green Alliance”, salezjańskiej organizacji międzynarodowej, która stawia sobie za zadanie wspieranie i szerzenie projektów realizowanych przez młodzież, których celem jest ochrona środowiska naturalnego w miastach, w których mieszkają. Salezjańska szkoła została wybrana przez ONZ jako reprezentant młodzieży obszaru Ameryki Łacińskiej w uznaniu działań, jakie podejmuje ta szkoła w zakresie recyklingu odpadów, co czyni poprzez “ECOClub ITDB”. Dodajmy, że szkoła cieszy się wsparciem wszystkich obywateli, jako że jest jedyną szkołą w kraju, która funkcjonuje jako ośrodek zbiórki odpadów i optymalizacji recyklingu.

“ECOClub ITDB” zaczął działać od 2017 roku, a tworzy go grupa uczniów, którzy, zatroskani stanem środowiska naturalnego w kraju, podejmują akcje zbierania odpadów, sadzenia drzew i promują segregację odpadów. Z czasem otrzymali oni również wsparcie ze strony rodziców i Fundacji  “ECO Creando”, a także znaleźli uznanie ministerstwa ochrony środowiska; szkolny ośrodek segregacji odpadów to jeden z pięciu oficjalnych w mieście Panama.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.