SG – SALEZJAŃSKI DYREKTOR – Posługa animacji i zarządzania wspólnotą lokalną

15 lipiec 2019

(ANS – Rzym) – Przełożony Generalny i jego Rada zatwierdzili ostatecznie tekst podręcznika “Salezjański dyrektor, posługa animacji i zarządzania wspólnotą lokalną”. W trakcie są tłumaczenia, a publikacja tej pozycji w głównych językach Zgromadzenia przewidziana jest do końca tego roku.

Jest to ważny etap procesu, który został zapoczątkowany przez 27. Kapitułę Generalną: “Przełożony Generalny i Rada Generalna zadba o uaktualnienie podręcznika dyrektora... (KG 27 69,11). To zadanie zostało powierzone Dykasterii ds. formacji w ramach programu sześcioletniego (ACG 419, s.55).

W czasie pierwszego międzynarodowego seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych regionów (17-19 czerwca 2016 r.), ustalono sposób postępowania, rozpoczynając konsultacje, angażując w nie wszystkie inspektorie. Wielu dyrektorów przesłało swoje uwagi, uczyniły to również liczne Rady inspektorialne. Zrobiło to osobiście także wielu innych salezjanów; w sumie przesłano 316 sugestii i uwag.

Ten materiał, który został nadesłany, był przedmiotem analizy, co łączyło się również z rewizją podręcznika z 1986 roku.

W czasie drugiego seminarium (29-31 maja 2017 r.) pochylono się nad rezultatem tej pracy, jaka została wykonana w każdym regionie. Następnie grupa redakcyjna, w kontakcie z osobami biorącymi udział w obu seminariach, przystąpiła do redagowania całego materiału, czego owocem była pierwsza wersja robocza dokumentu.

Ta wersja robocza, którą teraz zatwierdził Przełożony Generalny i jego Rada została opatrzona numerem 28. Wyraźnie to mówi, ile pracy, związanej z weryfikacją, integracją nowych treści, przemyśleniem układu podręcznika, jego przeredagowaniem, trzeba było wykonać.

Ostateczne zatwierdzenie roboczej wersji tego podręcznika nie jest ostatecznym celem, ale raczej punktem wyjścia, ponieważ najważniejszym etapem jest zaangażowanie wszystkich wspólnot i wszystkich współbraci.  

Pisze Przełożony Generalny we wprowadzeniu: Dyrektorzy są kluczowymi postaciami odnowy Zgromadzenia i naszej służby młodzieży we wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej. Stanowią klucz dla tak bardzo upragnionej formacji ciągłej, która musi urzeczywistnić się w naszych wspólnotach zakonnych, a szerzej biorąc – również w naszych wspólnotach wychowawczo-duszpasterskich. Tak więc ten podręcznik jest adresowany głównie do tych wszystkich, którzy są zaangażowani w ich formację, a przede wszystkim – do inspektorów i ich rad.

Nowy podręcznik jest jednocześnie adresowany do wszystkich salezjanów i członków każdej salezjańskiej wspólnoty zakonnej”.

Stanowi to wyzwanie, a zwłaszcza możliwość, która się pojawia w nadzwyczaj owocnym czasie – przybliżającym nas do Kapituły Generalnej 28 – w który to narzędzie formacji ciągłej w pełni się wpisuje.

W najbliższych miesiącach na stronie ANS zostaną opublikowane dalsze artykuły, które będą przybliżać zawartość tego podręcznika.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.