Filipiny – Kroczyć z młodymi, aby razem rozeznawać

24 lipiec 2019

(ANS – Makati City) – Inspektoria pw. św. Jana Bosko Filipin Północnych (FIN), zgodnie z linią przyjętą przez Kościół powszechny, w kontekście Roku Młodzieży ogłoszonego przez Kościół Filipin, zapoczątkowała proces odnowy salezjańskiego duszpastertwa młodzieżowego w inspektorii, wychodząc przede wszystkim od słuchania i kroczenia razem z młodymi. Ten proces, wymownie nazwany “SYNODO”, został już zainicjowany w lutym i miał swoją nową, kluczową fazę w sobotę 6 lipca. 

Zamiarem odpowiedzialnych za “SYNODO” jest podjęcie takiej duchowej drogi, na której salezjanie, młodzież i ci wszyscy, którzy podzielają charyzmat Księdza Bosko, będą kroczyć razem, słuchając Pana Jezusa, biorąc przykład z uczniów z Emaus: słuchać tego, co Pan chce im powiedzieć i wspólnie rozeznawać wolę Bożą, aby być bardziej skutecznymi ewangelizatorami młodzieży.

W dniu 6 lipca młodzi przedstawiciele różnych środowisk salezjańskich zgromadzili się w ośrodku “JOY” szkoły technicznej “Don Bosco” w Makati City, aby przeanalizować to, co było treścią dwóch poprzednich spotkań w ramach “SYNODO” - Forum i Festiwal Młodzieży w dniu 25 lutego oraz Festiwal Młodzieży w dniu 18 maja – i zastanowić się nad realizacją wniosków końcowych z tych spotkań. 

Młodzi, pod kierunkiem ks. Renato De Guzmana, salezjanina, rozpoczęli ten proces rozeznania osobistym wsłuchaniem się w głos Pana, co uczynili w czasie adoracji eucharystycznej. Następnie, korzystając z broszury, która została specjalnie przygotowana dla nich, zawierającej syntezę dotychczasowych ustaleń, wypracownych przed i w czasie pierwszego spotkania “SYNODO”, uczestnicy podzielili się na małe grupy, w ramach których dzielili się rezultatami osobistych refleksji.

W czasie tej sesji młodzi dzielili się nadziejami i oczekiwaniami, jakie żywią względem salezjanów kapłanów i koadiutorów, chcąc, by byli oni drugimi Księżmi Bosko dla współczesnej młodzieży. Dzielili się również wyzwaniami, z którymi mieli do czynienia jako animatorzy młodzieżowi, i osobistymi opiniami w odniesieniu do niezbędnych inicjatyw, jakie należy podjąć w celu odnowienia i ożywienia salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego, pozostając stale wiernymi Chrystusowi i stylowi Księdza Bosko. 

Po południu kontynuowane były refleksje w grupach, następnie ks. De Guzman, występujący w roli moderatora SYNODO, zachęcił każdą z grup do dzielenia się wnioskami na forum publicznym. I jeszcze, aby uczynić bardziej konkretną i przydatną tę całą pracę wykonaną przez młodzież, Komisja ds. duszpasterstwa młodzieży (CYM) inspektorii FIN spisała te wszystkie poczynione obserwacje.

Na zakończenie spotkania ks. Ditto Gueco, wikariusz ks. inspektora, przewodniczył Eucharystii w koncelebrze licznych salezjanów.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.