Gwatemala – Centrum Formacji Salezjanina Koadiutora gości radców regionalnych i inspektorów

30 sierpień 2019

(ANS – Miasto Gwatemala) – W dniach 19-20 sierpnia, w  Centrum Formacji Specyficznej Salezjanina Koadiutora (CRESCO), w salezjańskiej wspólnocie“San José” odbyło się doroczne Kuratorium, którego tematem było: “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”. W tym spotkaniu uczestniczyli: ks. Natale Vitali, radca regionu Ameryka Cono Sud; ks. Timothy Ploch, radca regionu Interameryka, a także – inspektorzy i przedstawiciele inspektorii obu regionów.

“Kuratorium” jest spotkaniem, które służy omówieniu i analizie etapów formacyjnych salezjanów w formacji początkowej. Składają się nań: wysłuchanie formatorów i młodych salezjanów w formacji początkowej oraz poznanie ich doświadczenia w zakresie czterech kluczowych wymiarów propozycji formacyjnej (ludzkiej, intelektualnej, duchowej i duszpastersko-apostolskiej); przeprowadzenie analizy aspektów administracyjnych i finansowych oraz zatwierdzenie budżetu na najbliższy rok, a także –zalecenia, które mają polepszyć formację. To spotkanie, chociaż miało napięty program, przebiegło w klimacie salezjańskiej rodzinności, wolności i miłości do Zgromadzenia Salezjańskiego.

CRESCO oferuje salezjaninowi koadiutorowi, który odbył asystencję, pewien rodzaj doświadczenia wspólnotowego na poziomie międzyinspektorialnym, które, wraz z odpowiednią formacją teologiczno-pastoralną i dzieleniem się własnym doświadczeniem, konsoliduje jego tożsamość zawodową i ubogaca jego formację początkową w perspektywie pracy wychowawczo-duszpasterskiej i przygotowania do złożenia ślubów wieczystych. I mając to na uwadze, inspektorie stwarzają salezjaninowi koadiutorowi możliwość przygotowania się do realizacji jego specyficznego powołania laika konsekrowanego, podobnie jak zachodzi to w przypadku kandydatów do kapłaństwa, którzy w studentacie teologicznym przygotowują się do swojej kapłańskiej posługi.

Dziesięciu salezjanów koadiutorów, którzy rozpoczęli swoje formacyjne doświadczenie w czasie obecnego roku, pochodzą z różnych krajów, co pozwala całej grupie ubogacić się pod względem ludzkim, kulturowym i duchowym.

Ksiądz Bosko postrzegał salezjanina koadiutora jako salezjanina w pełni włączonego we wspólnotę zakonną i biorącego udział w jej misji. “Tożsamość salezjanina koadiutora oscyluje wokół dwóch biegunów” – stwierdza ks. A. Bozzolo. “Pierwszym jest szczególny charakter charyzmatu apostolsko-wychowawczego w radykalnym naśladowaniu Pana: ‘habitat’, do którego jest powołany, by żyć. A drugim jest rodzaj pracy zawodowej, w której wyraża w symboliczny sposób swój wkład jako laika, czyniąc to z wrażliwością i akcentem, które różnią od tych cechujących kapłana”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.