Mjanma – Jakie są owoce II Seminarium dla salezjańskich tłumaczy z regionu Azja Wschodnia-Oceania?

04 wrzesień 2019

(ANS – Anisakan) – W dniu 29 sierpnia, po trzech dniach intensywnego dzielenia się doświadczeniem, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, wymiany opinii, sesji roboczych i braterskich spotkań zakończyło się II Seminarium dla salezjańskich tłumaczy z regionu Azja Wschodnia-Oceania. Seminarium to wydało dwa konkretne owoce: “Podręcznik salezjańskiego tłumacza”, liczący 20 stron, oddany do dyspozycji wszystkich tłumaczy z regionu i ich przełożonych, oraz - “Słownik terminów salezjańskich”, który pozostał “zadaniem domowym” do odbrobienia przez wszystkich tłumaczy z tego regionu w celu jak najlepszego opisania i możliwie jak najlepszego przetłumaczenia na liczne języki używane w regionie 450 terminów typowo “salezjańskich”.

Spotkanie salezjańskich tłumaczy jest czymś raczej rzadkim. Normalnie codzienna praca tłumaczy pozostaje w ukryciu, jest wykonywana w milczeniu i mało deceniona. A jednak bez stałego tłumaczenia dokumentów instytucjonalnych, źródeł związanych z Księdzem Bosko czy bieżących informacji, prawdopodobnie całe Zgromadzenie przestałoby oddychać jako jedna wspólnota światowa. 

W czasie ostatnich dwóch sesji w dniu 29 sierpnia 30 uczestników warsztatów miało okazję przeprowadzić czwartą rewizję “Podręcznika salezjańskich tłumaczy” regionu Azja Wschodnia-Ocenia (jego wydanie jest przewidziane na 30 września, w święto św. Hieronima i w Międzynarodowym Dniu Tłumaczy) i podsumować całe Seminarium. 

A poza tym, każdy z uczestników został zachęcony do zakończenie długiej drogi refleksji oraz rozeznania i dalszego zaangażowania na polu tłumaczenia. Dotyczy to zarówno poziomu osobistego, inspektorialnego, jak i regionalnego.

Gdy chodzi o poziom inspektorialny, wskazane zostały takie zadania, jak; “pomóc inspektorowi w poważnym dowartościowaniu posługi tłumacza, łącząc to z odpowiednią mentalnością długotermionowego planowania szkoleń i towarzyszenia tłumaczom, oraz reaktywować czy powołać inspektorialną ekipę salezjańskich tłumaczy”. 

Na poziomie regionalnym salezjańscy tłumacze Azji Wschodniej-Oceanii proponują, by utrzymywać kontakt za pośrednictwem grup “WhatsApp” i zwrócić się z prośbą do inspektorów, by zasugerowali najbardziej pilne tłumaczenia.

Wychodząc od wniosków końcowych, jakie przedstawili tłumacze, radca generalny ks.   Václav Klement wskazał na trzeci owoc tego Seminarium: uświadomienie sobie naglącej potrzeby powołania inspektorialnej ekipy tłumaczy: “W niektórych inspektoriach i wizytatoriach musimy powołać, przygotować i wyszkolić nowe pokolenie salezjańskich tłymaczy. Bez tego zaangażowania nasz charyzmat nie może być głęboko zakorzeniony w licznych kulturach naszego pięknego Regionu”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.