Mongolia – Przedsiębiorczość i dynamizm przyczyniają się do rozwoju ruchu wychowanków salezjańskich

15 październik 2019

(ANS – Ułan Bator) – Już z chwilą przybycia do Mongolii, co miało miejsce 2001 roku, salezjanie zawsze korzystali z pomocy licznych osób świeckich. W perspektywie obchodów 20-lecia ich obecności w kraju ci wszyscy, którzy byli przez wszystkie te lata beneficjentami salezjańskiej edukacji, robią wszystko, aby zacieśnić więzi między salezjańskimi ośrodkami a społeczeństwem.

W osatnich dwóch latach byli wychowankowie salezjańskiego ośrodka kształcenia techniczno-przemysłowego w Ułan Bator (ang. DBISTC) angażowali się na rzecz wzmocnienia poczucia przynależności do tego ruchu wśród nich samych i więzi z Rodziną Salezjańską. W tych ostatnich latach zrealizowali również krótki instytucjonalny filmik wideo w którym przybliżają niektóre świadectwa dotyczące dobrodziejstw wynikających z otrzymanej przez nich edukacji.

“Cieszymy się, że możemy w formie tej prostej prezentacji wyrazić to, co czujemy: “Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się uczyć w DBISTC! W przyszłości będziemy chcieli zawsze pracować jako rodzina i na rzecz naszej szkoły” – stwierdził MB Boloroo, sekretarz lokalnego ośrodka BWS.  

Od 2001 r. do tej pory DBISTC w Ułan Bator opuściło ponad 800 absolwentów. Wielu z nich otrzymało salezjańską edukację w Darkhan, ośrodku w Ułan Bator i ośrodku w Shuwuuu. Pierwsze spotkanie byłych wychowanków salezjańskich miał miejsce w maju 2017 roku, a wzięło w nim udział około 400 osób – był to punkt wyjścia w kierunku tworzenia ruchu, który ciągle się rozwija.

“Teraz pomaga nam i towarzyszy również pan Andrew Phuong, salezjanin, i chcemy skupić się na szczególnych celach” – dodał pan Bayartsengel, inny były wychowanek. “Chcemy nawiązać kontakt z możliwie jak największą liczbą byłych wychowanków salezjańskich, czyniąc to za pośrednictwem różnych dostępnych kanałów (Facebook, numery telefonów, email…); gromadzić pieniądze na stypendia szkolne dla potrzebujących uczniów; pomagać jako wolontariusze rodzinom przeżywającym trudności; kierować salezjańskie “słówko na dzień dobry” do uczniów z DBISTC; pomagać absolwentom ośrodka wejść na rynek pracy albo też znaleźć odpowiednie firmy, w których uczniowie mogliby odbywać swoje praktyki, a także – organizować doradztwo psychologiczne, by w ten sposób pomóc młodym pochodzących z rozbitych rodzin, bo rozwody i separacje są zjawiskiem, które szczególnie nasila się w Mongolii”.

Te cele są realizowane z wielkim pragmatyzmem: obecnie zgromadzono dane o około 80 uczniach, którzy ukończyli DBISTC; jeden z potrzebujących chłopców otrzyma stypendium, zorganizowano również rozgrywki sportowe, by w ten sposób również dać poznać i bardziej uwidocznić salezjańskie wychowanie.  

Źródło: AustraLasia

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.