Angola – III Afrykańska Konferencja Salezjańskich Instytucji Szkolnictwa Wyższego (IUS)

29 październik 2019

(ANS – Luanda) – Potrzeba wykształcenia wyższego, coraz bardziej dająca znać o sobie na całym świecie, w sposób szczególny daje się zuważyć w Afryce. Według raportu “Education for All Global Monitoring Report”, “globalny wskaźnik alfabetyzmu sięgnął 86% w 2017 roku, chociaż nie przewyższa on 65% w Afryce Subsaharyjskiej. Wskazuje to na progres, gdy chodzi o alfabetyzację dzieci i młodzieży, co przyczyniło się do zdecydowanego spadku liczby młodych analfabetów w przedziale wiekowym 15-24 lata”. W tej sytuacji Salezjańskie Instytucje Szkolnictwa Wyższego (IUS) nie tracą nadziei i nie przestają kształcić. W dniach 21-23 października w Luandzie odbyła się III Afrykańska Konferencja IUS.  

W tym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele salezjańskich uczelni z Lomé (Togo), Maputo (Mozambik) i Luandy (Angola); do każdej z nich uczęszcza średnio 1500 studentów, którym zapewnia się nie tylko przyszłość zawodową, ale także lepszą jakość życia.

Konferencję rozpoczął słowami powitania ks. Víctor Sequeira, przełożony inspektorii angolskiej, po czym głos zabrała siostra Amelia Gonçalves, dyrektorka uczelni w Luandzie. Ze swojej strony ks. Marcelo Farfán, koordynator generalny IUS, skierował przesłanie, które ogólnie bardzo ubogaciło to spotkanie. Zaś dr Alberto Kapitango miał wykład inaugurujący obrady nt. “Wyzwania związane z kształceniem wyższym w Afryce”.  

Po jego wystąpieniu przedstawiciele innych szkół przybliżyli sytuację swoich uczelni, mówiąc o postępach, trudnościach i wyzwaniach. W sposób szczególny to spotkanie skupiło się na opracowaniu wspólnego programu dla uczelni afrykańskich, ze wskazaniem niektórych priorytetów. Refleksja, dotycząca opcji na rzecz najbardziej potrzebujących, nagląca potrzeba programów formacyjnych dla personelu, opracownie programu duszpasterstwa akademickiego oraz wsparcie małych sieci akademickich – to konkretne żądania, które wyłoniły się w czasie tej Konferencji.

Podczas tych trzech dni obrad dokonano także wyboru koordynatora ds. IUS w Afryce, którym został ks. Dieudonné Otekpo, dyrektor Instytutu “Don Bosco” w Lomé. Na koniec zaproponowano miejsce i datę kolejnej Konferencji: Maputo, 24-26 października 2022 r.

“Ważne jest inwestowanie w szkolnictwo wyższe, podniesienie wydatków na badania, wzmocnienie więzi akademickich z afrykańską diasporą oraz polepszenie planowania i realizacji programów szkolnictwa wyższego na poziomie instytucjonalnym, krajowym i kontynentalnym” – czytamy we wnioskach końcowych I Szczytu nt. Szkolnictwa Wyższego, który odbył się w Dakarze, w Senegalu, w lutym tego roku.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.