Etiopia – Ośrodek “Don Bosco” w dzielnicy Mekanissa: dom dla dzieci najbardziej potrzebujących

11 grudzień 2019

(ANS – Addis Abeba) – Addis Abeba, stolica Etiopii, jest miastem bardzo ruchliwym, pełnym placów budowy, różnych budynków, działalności handlowej... Ale istnieje również inna Addis Abeba, ta peryferyjnych dzielnic, gdzie mieszka najuboższa ludność. W Mekanissie, jednej z takich dzielnic, znajduje się Ośrodek “Don Bosco”.

To tam pan Donato Galetta, salezjanin koadiutor i misjonarz, opiekuje się od 30 lat najmłodszymi i najuboższymi dziećmi. Są to dzieci ulicy, którzy mają od 2 do 15 lat życia, a którzy żyją w warunkach skrajnego ubóstwa. Salezjanie troszczą się o około 400 takich dzieci, zapewniając im pożywienie, opiekę zdrowotną i edukację.

Ale przede wszystkim – pożywienie. Te wszystkie dzieci, w liczbie 400, które są beneficjentami tego Ośrodka, korzystają codziennie z obiadu, zaś 40 z nich, przeważnie sieroty, otrzymuje również kolację. Bezpieczeństwo żywnościowe oznacza troskę o odpowiednie posiłki, ale tutaj w Mekanissie oznacza przede wszystkim zapewnienie pożywienia tym, którzy go nie mają i nie mogą sobie nań pozwolić, oraz walkę z niedożywieniem i złym żywieniem.  

Aby im wszystkim zapewnić posiłek salezjanie musieli zrezygnować z zakupu mięsa, które w Etiopii bardzo dużo kosztuje. To pozwala misjonarzom nabyć tę żywność, która jest najbardziej potrzebna w ciągu roku, ograniczając tym samym wydatki.

W dalszej kolejności jest ochrona zdrowia. W Ośrodku “Don Bosco” znajduje się mała przychodnia, którą prowadzi pielęgniarka, dzięki której salezjanie są w stanie zapewnić pierwszą pomoc medyczną, zwyczajną opiekę sanitarną i najbardziej potrzebne lekarstwa.

W ramach bezpieczeństwa zdrowotnego misjonarze podejmują różne działania, stwarzając np. możliwość umycia się w ciepłej wodzie i zapewniając co miesiąc dziewczętom tampony, by w ten sposób zapobiec chorobom i zakażeniom; ta ostatnia rzecz, która w innych częściach jest nie do pomyślenia, w Mekanissie jest luksusem.

I na koniec, co jest nie mniej ważne, edukacja. Wszystkie dzieci otrzymują mundurki i niezbędne pomoce szkolne: podręczniki, zeszyty, długopisy i ołówki. Gdy chodzi o starszych uczniów, którzy uczęszczają na kursy kształcenia zawodowego, salezjanie biorą na siebie wydatki związane z przywozem do szkoły. A poza tym, pokrywają opłaty szkolne wszystkim dzieciom z tego ośrodka.

Edukacja jest postrzegana, na równi z pożywieniem i opieką zdrowotną, jako jeden z filarów, na którym zasadza się ten cały program, dzięki któremu chce się zapewnić tym dzieciom, żyjącym w warunkach skrajnej biedy, lepszą przyszłość. 

Dzieci ulicy w Etiopii jest bardzo dużo. Salezjanie nie są w stanie zająć się nimi wszystkimi, ale dzięki hojności licznych dobroczyńców czynią bardzo wiele dla tych, do których udaje im się dotrzeć, robiąc wszystko, by zapewnić im odpowiednią opiekę zdrowotną, rozwój fizyczny, a przede wszystkim – otaczając ich miłością.

Więcej informacji na stronie: www.missionidonbosco.org 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.