SG – Prezentacja Wiązanki Przełożonego Generalnego na rok 2020: polityka “Ojcze nasz”

27 grudzień 2019

(ANS – Rzym) – Wiązanka przedstawia pewien rodzaj zaproszenia, jakie kieruje Przełożony Generalny do całej Rodziny Salezjańskiej, zachęcając ją do podjęcia nowych dróg, ale zawsze na gruncie własnego charyzmatu. A poza tym w nadchodzącym roku, który wyznacza również koniec jego sześcioletniej kadencji, Przełożony Generalny chce w swojej Wiązance wskazać na spuściznę, którą należy zachować i dowartościować. Istotnie, w odniesieniu w przyszłorocznej Wiązance X Następca Księdza Bosko, ks. Ángel Fernández Artime, wychodzi od “serca” salezjańskiego systemu wychowawczego, by następnie opisać “politykę ‘Ojcze nasz’”. Dzisiaj, w piątek 27 grudnia, dokonał jej prezentacji w Domu Generalnym Córek Maryi Wspomożycielki.

“Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele” – to tytuł Wiązanki 2020, która zgłębia werset ewangeliczny: “Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”. Przełożony Generalny w czasie prezentacji – dokonanej w obecności matki Yvonne Reungoat, Przełożonej Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki i jej Rady; ks. Filiberto Gonzáleza, radcy generalnego ds. komunikacji społecznej oraz innych członków Rodziny Salezjańskiej – przywołał różne sposoby i różne wyrażenia, za pomocą których Ksiądz Bosko zachęcał do wychowania ludzi młodych w taki sposób, by byli zaczynem bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata.

Następnie przeanalizował sukcesywnie liczne obszary owego bycia dobrymi chrześcijanami: w życiu codziennym oświeconym wiarą, w uważnym rozeznawaniu, w gorliwości apostolskiej i ewangelicznej, w duchowości autentycznie salezjańskiej, w misjach ad gentes, w odważnym wychodzeniu na peryferie i poza miejsca własnego komfortu...

A potem, w podobny sposób wskazał na priorytety i kryteria życia, jakimi powinni się kierować uczciwi obywatele na tym świecie: być dla młodzieży świadkami sprawiedliwości, solidarności, troski o najbardziej pokrzywdzonych, wychowując ludzi młodych do czynnego i odpowiedzialnego obywatelstwa i do służby na polu politycznym, odrzucając wszelką formę korupcji, troszcząc się o zmieniający się świat, stojący pod znakiem ruchów migracyjnych, i “wspólny dom”, zabiegając o skuteczne przestrzeganie Praw Człowieka...  

Wiązanka 2020 będzie następnie przedmiotem obrad i pogłębienia z odpowiedzialnymi za różne grupy Rodziny Salezjańskimi w czasie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które odbędą się w styczniu przyszłego roku w Turynie-Valdocco.

Komentarz wideo do Wiązanki 2020 jest dostępny na ANSChannel w różnych wersjach językowych. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.