SG – Wytyczne i wskazówki dotyczące salezjańskiego towarzyszenia osobistego będą zaprezentowane w czasie KG28

04 luty 2020

(ANS – Rzym) – Dokument Młodzi salezjanie i towarzyszenie: Wytyczne i wskazówki zostanie zaprezentowany w czasie Kapituły Generalnej 28 i wręczony ojcom kapitulnym, a potem dotrze do wszystkich okręgów salezjańskich.

“Wytyczne i wskazówki”, o których mowa, to owoc długiej i wytężonej pracy ekipy dykasterii ds. formacji i ds. duszpasterstwa młodzieży. Zostały one zatwierdzone przez Przełożonego Generalnego i jego Radę w czerwcu 2019 roku, co nastąpiło po długim procesie, na który się złożyły: refleksja przeprowadzona w czasie dwóch seminariów międzynarodowych; rozbudowana ankieta, która objęła młodzież, salezjanów w formacji i ich kierowników duchowych; opublikowanie wyników tych badań (M. Bay, Giovani Salesiani e Accompagnamento: risultati di una ricerca internazionale); pierwsza wersja dokumentu roboczego, który został opracowany przez specjalistów oraz studium i wkład ze strony Przełożonego Generalnego i członków Rady Generalnej.

Struktura tekstu odpowiada procesowi rozeznania: “rozpoznać”: studium salezjańskiego towarzyszenia osobistego i najbardziej znaczące aspekty badania; “interpretować”: zastanowienie się nad tym, co wynika z tych badań; “wybrać”: strategie polepszenia towarzyszenia osobistego w procesach formacyjnych.

W tekście wyraźnie ukazany jest ścisły związek, jaki zachodzi między duszpasterstwem młodzieży i formacją początkową. Jeśli w ramach duszpasterstwa młodzieżowego w inspektoriach zapewnia się towarzyszenie osobiste i ułatwia dobre rozeznanie powołania, to powołania, które się pojawiają, są lepiej przygotowane do formacyjnego “itinerarium”.

Punkt, na który położyli szczególny nacisk ci, którzy są w formacji początkowej, to prawdziwa swoboda w wyborze kierownika duchowego. Stąd też Wytyczne i wskazówki na nowo usilnie proponują System Prewencyjny i modyfikują niektóre części Ratio w tych miejscach, gdzie mowa jest o dyrektorze wspólnoty formacyjnej jako kierowniku duchowym, jakiego się proponuje, ale nie narzuca salezjanom w formacji. A to dlatego, że jeśli formacja pozostaje raczej na poziomie konformizmu zewnętrznego, a nie motywacji, i jeśli mamy do czynienia raczej z lękiem niż wzajemnym zaufaniem, istnieje ryzyko sprowadzenia osobistego towarzyszenia duchowego do “jednego z obowiązków, który trzeba wypełnić”, aby “można było pójść do przodu”. Wytyczne i wskazówki, zachęcając formatorów do zdobycia zaufania tych, którzy są im powierzeni, stanowią dla nas powrót do istoty Systemu Prewencyjnego, którą wspaniale wyraził Ksiądz Bosko w Liście z Rzymu z 1884 roku.

Ważną strategią, która z niego wypływa, jest odpowiednie przygotowanie formatorów i kierowników duchowych. Przez wszystkie te lata Zgromadzenie nauczyło się przygotowywać nauczycieli do swoich domów formacyjnych. Teraz wyzwaniem, któremu trzeba stawić czoła, jest specyficzne przygotowanie formatorów, którzy byliby zdolni dobrze towarzyszyć ludziom młodym im powierzonym.

Jednym z konkretnych rezultatów jest “Szkoła salezjańskiego towarzyszenia duchowego”, na którą składają się trzy moduły. Pierwszy z nich, w języku angielskim, jest przewidziany we wrześniu 2020 roku; taki sam jest zaplanowany w języku włoskim w kwietniu-maju 2021 roku.

Ks. Ivo Coelho SDB

Radca generalny ds. formacji

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.