Włochy – KG28: pierwsze dni pod znakiem sprawozdań Przełożonego Generalnego i Radców

18 luty 2020

(ANS – Turyn) – Poniedziałek, 17 lutego, i wtorek, 18 lutego to pierwsze dni pełnych obrad kapitulnych. Dni te przebiegły według ustalonego harmonogramu. O godz. 6.45 wszyscy kapitulni, w grupach językowych, rozpoczęli dzień modlitwą, biorąc udział w Jutrzni, rozmyślaniu i Eucharystii, tak jakby był to normalny dzień funkcjonowania każdej wspólnoty w różnych kontekstach geograficznych i kulturowych na świecie.

W przypadku każdego z tych dni można mówić o czterech momentach spotkań.

Są to dni poświęcone przede wszystkim słuchaniu, studium, pierwszej refleksji osobistej, łączącej się z zapoznaniem się ze Zgromadzeniem w wymiarze światowym.

­­­­Jednak są to przede wszystkim dni słuchania. W tych pierwszych dniach przedstawione sprawozdania będą przedmiotem refleksji i zgłębienia w komisjach, także w celu wypracownia oceny i sformułowania ewentualnych pytań, które zostaną zadane Przełożonemu Generalnemu.

Kwestią łączącą oba te dni było sprawozdanie Przełożonego Generalnego o stanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego w odniesieniu do ostatniego sześciolecia 2014-2020.

Istotnie, w art. 119 Regulaminów ogólnych czytamy: “Na jednym z początkowych posiedzeń Przełożony Generalny lub jego zastępca przedstawi sprawozdanie ogólne o stanie Zgromadzenia”. I to zadanie Przełożny Generalny wypełnia, również we współpracy z swoimi Radcami.

Tak więc także głos zabrali kolejno radcy sektorów i radcy regionalni, sekretarz Sekretariatu ds. Rodziny Salezjańskiej. Każdy z mówców przedstawił sprawozdanie, które zostało oddane do dyspozycji wszystkich kapitulnych, zarówno w wersji papierowej, jak i na wewnętrzych stronach internetowych Kapituły. Nie zabrakło przy tym prezentacji, z wykorzystaniem wideo i slajdów.

W swoich wystąpieniach niektórzy z radców odwołali się do różnych dokumentów, materiałów i stron internetowych, co stanowiło dopełnienie przedstawionych przez nich sprawozdań.

Można wskazać tutaj na element łączący te wszystkie sprawozdania: odnosząc się do sześciolecia, które się kończy, każde z tych sprawozdań wyszło od poprzedniego sześciolecia, po analizie i ocenie przebytej drogi, wskazało również na niektóre z wyzwań, którym należy się przyjrzeć, aby skutecznie funkcjonować i aktywnie być obecnym w najbliższym sześcioleciu.

Ten etap słuchania będzie kontynuowany do dzisiejszego wieczoru, kończąc się wystąpieniem Przełożonego Generalnego, które będzie można śledzić na stronie Facebook ANS od godziny 17.30 (UTC+1).

W czasie pierwszego spotkania na forum ogólnym podano również informację o systemie przekazu wiadomości dotyczących Kapituły na zewnątrz; mowa tu o różnych kanałach przekazu i narzędziach: informacje na stronie www.infoans.org, oficjalne dokumenty na stronie www.sdb.org, a poza tym ANS na różnych sieciach społecznych (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr i ANSChannel na YouTube) oraz bepośrednia transmisja niektórych wydarzeń na stronie Facebook ANS.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.