Brazylia – Praca w sieci i odpowiedź salezjanów dla młodych pozostających w konflikcie z prawem

19 luty 2020

(ANS – Sao Paulo) – W dniach 10-14 lutego krajowy przedstawiciel Salezjańskiej Sieci Brazylii “Akcja Społeczna”, obejmującej regiony Ameryka i Cono Sud, oraz koordynator sieci “América Social Salesiana”, obejmującej region Interameryka, odpowiednio ks. Agnaldo Soares i ks. Juan Carlos Quirarte, spotkali się w mieście Sao Paulo, w Brazylii, aby omówić strategie działania i wymienić doświadczenia związane z pracą w sieci.

Spotkanie dotyczyło rezultatów pracy, jakie udało się osiągnąć w ośrodkach zajmujących się ludźmi młodymi, którzy weszli w konflikt z prawem, oraz – znaczenia i form oddziaływania, jakie obaj salezjanie mogą zastosować w kontaktach zarówno z władzami sądowymi, jak też rządami Brazylii i Meksyku.

Wymiana doświadczeń i spojrzenie na konkretne działania, jakie podejmują niektóre ośrodki w stanie Sao Paulo, pozwoliły zgłębić rolę i wskazać na naglącą potrzebę kompetentnego wsparcia małoletnich, które polegałoby na objęciu ich odpowiednim programem resocjalizacji w perspektywie ich późniejszego przywrócenia rodzinie i społeczeństwu, a także – podjęcia edukacji czy pracy.

W środowiskach salezjańskich Brazylii już jest znana praktyka związana ze stosowaniem odpowiednich “środków społeczno-wychowawczych”, które dotyczą towarzyszenia nieletnim w okresie zawieszenia kary i wykonywaniu pewnych usług wspólnotowych przez tych młodych, którzy są kierowani do niektórych salezjańskich ośrodków społecznych w czasie toczącego się wobec nich postępowania sądowego.

Jednocześnie obaj salezjanie odwiedzili te instytucje, które towarzyszą ludziom młodym przebywającym w środowisku nadzorowanym, tj. tym, którzy odsiadują karę, co czynią w ramach różnych form tego procesu towarzyszenia. Tego rodzaju procedura została wprowadzona również na niektórych placówkach społecznych w Meksyku. Z powodu specyficznej sytuacji związanej z przemocą w tym kraju uważa się za konieczne otwieranie domów specjalnej opieki dla tych młodych, którzy decydują się opuścić zbrojne grupy i bandy związane z zorganizowaną przestępczością, jak również dla innych, wobec których zakończyło się stosowanie środków zapobiegawczych, ale w przypadku których nie jest możliwa reintegracja z własnym środowiskiem.    

To bogactwo sieci pozwala pozwala przejąć wzorzec domów salezjańskiej opieki w kolumbijskiej inspektorii Medellín w perspektywie otwarcia podobnych domów w Meksyku.

I wreszcie, spotkanie to pozwoliło także podzielić się formami zaangażowania obu salezjanów w struktury rządowe w perspektywie współpracy w sieci z innymi, podobnymi instytucjami społecznymi, oraz – wspierania polityki publicznej na rzecz ludzi młodych, którzy znajduje się w tej trudnej sytuacji. Istotnie, większość ludzi młodych, którzy zostali objęci środkami społeczno-wychowawczymi, to wcześniej i jednocześnie ofiary systemu, który marginalizuje, wyklucza i nie uwzględnia tradycyjnych czynników ochronnych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.