Włochy – KG28: Modlitwa, medytacja, spotkania w grupach regionalnych, pozwalające coraz bardziej wejść w klimat i doświadczenie kapitulne

20 luty 2020

(ANS – Turyn) – W homilii, którą Przełożony Generalny wygłosił w czasie Eucharystii rozpoczynającej Kapitułę Generalną 20, ten przypomniał, że “prawdziwa wierność Księdzu Bosko nie polega na zewnętrznym kopiowaniu go, ale na naśladowaniu go w jego wierności, uległości wobec poruszeń Ducha Świętego”. Stąd też dni 19, 20 i 21 lutego są przeznaczone na refleksję, studium, modlitwę, konfrontację osobistą: trzy dni duchowości i studium, pozwalające jeszcze bardziej wejść w klimat i treści Kapituły Generalnej. 

W ciągu tych trzech dni przed południem zostały zaproponowane następujące treści do refleksji:

-        Ks. Rossano Sala: “Priorytet salezjańskiego posłannictwa wśród współczesnej młodzieży”;

-        Ks. Eunan McDonnell: “Profil współczesnego salezjanina”;

-        Ks. Luis Fernando (Koldo) Gutierrez: “Wraz ze świeckimi w posłannictwie i w formacji”.

Czas słuchania i osobistej medytacji poprzedzi celebrację eucharystyczną, która zostanie odprawiona przed obiadem.

Dwa spotkania robocze, które mają miejsce wieczorem, odbywają się w grupach regionalnych. Celem studium i konfrontacji jest “rozeznanie priorytetowych wyzwań, jakie stają przed Zgromadzeniem, oraz określenie procesów i głównych działań, jakie powinny być uwzględnione w sześcioleciu 2020 – 2026”.

Studium, które ma miejsce w różnych terminach i trybach. To studium i spotkania w grupach, dotyczące cały czas sprawozdania Przełożonego Generalnego, poprzedzają dyskusję na forum ogólnym. Ta konfrontacja będzie również kontynuowana po zakończeniu Kapituły, “by każdy Region mógł przeanalizować własną sytuację i poinformować Przełożonego Generalnego i Radców generalnych o wybranych liniach działania, które zostaną uwzględnione w perspektywie opracowania ‘Programu animacji i zarządu Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej na sześciolecie 2020 – 2026’”.

Na tę złożoną drogę kapitulną składają się liczne spotkania w komisjach i na forum ogólnym, studium osobiste i w grupach, opracowanie pierwszego dokumentu podsumowującego, przyjęcie go i zaproponowanie przez Przełożonego Generalnego.  

Zebraniem tego, co już zostało wypracowane w komisjach i w czasie spotkań regionalnych, zajmuje się grupa, którą powołał przewodniczący Kapituły, a którą tworzą następujący kapitulni: ks.  Gabriel Romero (ARN), ks. Igino Biffi (INE), ks. Marcello Baek (KOR) i ks. Pierre Célestin Ngoboka (AGL).

Mamy teraz do czynienia z początkiem dzielenia, które będzie cały czas towarzyszyć analizie głównego tematu Kapituły, uwzględniając również rzeczywistości lokalne i inspektorialne w perspektywie animacji i zarządu w najbliższym sześcioleciu.

Zdjęcia na ANSFlickr

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.