Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezjańskich

05 marzec 2020

(ANS – Bollington) – W dniu 22 lutego, w “Savio House” w Bollington ekipa programowa salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego zainicjowała nowy program formacji animatorów salezjańskich. Powstał on z myślą o ludziach młodych służących innym młodym, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Ten zakłada pięć etapów, które noszą następujące nazwy: “pierwsze spotkanie”, “przejście”, “animator”, “zaproszenie do leadership” i “osoby towarzyszące”.  

W dniu prezentacji tego nowego programu, w której uczestniczyli salezjanie, salezjanie współpracownicy, animatorzy biorący udział w różnych salezjańskich projektach i inni młodzi animatorzy, zostały przedstawione cele tej inicjatywy:

– formować wszystkich nowych animatorów w zakresie salezjańskiej duchowości, czyniąc to poprzez stałe towarzyszenie na wszystkich przewidzianych etapach;

– zapewnić możliwości do osobistego rozwoju na każdym etapie;

– tworzyć ścieżki programowe ukierunkowane na odpowiedni cel i zaangażowanie na różny okres czasu, uwzględniające etapy życia i osobistą sytuację, w której dana osoba się znajduje; 

– stworzyć różne okazje, umożliwiające pierwsze spotkanie dla ludzi młodych w wieku od 12 do 17 lat;

– zapewnić bardziej płynne przejście od etapu, na którym człowiek młody jest podmiotem animacji, a etapem, w którym staje się animatorem.

Program, który został z zadowoleniem przyjęty przez wszystkie osoby obecne na prezentacji, został oficjalnie zainicjowany, co stało się w czasie Eucharystii, która została potem odprawionaa. Ten zakłada m.in., że animatorzy zaangażują się w roczną współpracę na polu salezjańskiego posłannictwa, mając możliwość kontynuacji tego zaangażowania w każdym następnym roku.

Gdy zaś chodzi o same etapy formacji, tych jest pięć, a ich opis poniżej.   

Pierwsze spotkanie. – Służy ono poznaniu salezjanów poprzez różne wydarzenia lub projekty krajowe, takie jak spotkania lokalne lub krajowe młodzieży. Kategoria wiekowa do której się odnosi to 14 lat i więcej; na tym etapie nie ma jeszcze żadnego zaangażowania ze strony ludzi młodych.

Przejście. – Mowa tu o przejściu, które prowadzi do zaciekawienia i pragnienia zaangażowania się w środowiskach salezjańskich, oraz o otwartych możliwościach wzięcia udziału w takich wydarzeniach, jak  “RISE”, Program Młodych Animatorów, Pascha Młodych czy kierownie grupą na poziomie lokalnym.  

Animator. – Ten etap inicjuje bardziej specyficzną formację ludzi młodych, którzy mają 18 lat i więcej. Ten, kto znajduje się na tym etapie, odbywa formację w zakresie takich zagadnień, jak  – ochrona młodzieży, sytem prewencyjny Księdza Bosko i umiejętność pracy z młodzieżą. To zaangażowanie jest odnawiane z każdym następnym rokiem.  

Zaproszenie do “leadership”. – Nie chodzi tu o jakąś “statyczną” rolę: jest to przejście, które dotyczy tych animatorów, od których żąda się, aby przeznaczyli pewien czas na pełnienie funkcji koordynatora. Na tym etapie liderzy są formowani w zakresie takich kwestii, jak: radzenie sobie z konfliktami, zarządzanie ekonomiczne i kierownictwo duchowe. Po ukończeniu tego etapu lider powraca do swojej posługi “animatora”.   

Osoby towarzyszące. – Ci dorośli będą proszeni o poprowadzenie warsztatów czy różnych sesji, bycie mentorami nowych liderów czy o przeprowadzenie pogłębionych refleksji dotyczących salezjańskiego charyzmatu. A poza tym, zostaną poproszeni o zastanowienie się nad swoim większym zaangażowaniem w ramach Rodziny Salezjańskiej.

Tutaj można szczegółowo zapoznać się z tym programem.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.