Boliwia – Solidarność i współpraca na polu wzajemnej edukacji między inspektoriami Interameryki i Ameryki Cono Sud
Wyróżniony

31 maj 2018

(ANS – Cochabamba) – Pod kierunkiem salezjańskiej organizacji pozarządowej “Don Bosco Mondo” (DBM), z siedzibą w Bonn, rozpoczął się proces wzmocnienia kompetencji, który objął 20 inspektorii amerykańskich, zarówno salezjanów, jak i córek Maryi Wspomożycielki.

W tzw. “warsztatach rozruchowych”, które odbyły się w dniach 21-25 maja w mieście Cochabamba, w Boliwii, uczestniczyło 58 osób: odpowiedzialni i pracownicy, zakonnicy i świeccy, osoby reprezentujące Biura Planowania i Rozwoju (ang. PDO) i Ośrodki Kształcenia Zawodowego Ameryki Łacińskiej.

Celem tych warsztatów było określenie procesu wspólnej edukacji w odniesieniu do ekipa Biur Planowania i Rozwoju oraz Ośrodków Kształcenia Zawodowego. Gdy chodzi o PDO, wskazano na konieczność polepszenia planowania strategicznego i zarządzania jakością, a poza tym – na wzmocnienie zarządzania projektami i ich oddziaływania na poziomie politycznym w regionie, jak również – wypracowanie przekrojowych linii działania, które uwzględniałyby płeć, środowisko i salezjańskość.

Co się tyczy kształcenia zawodowego, programy nauczania powinny zasadzać się na kompetencji, zarządzaniu jakością i towarzyszeniu w fazie podjęcia pracy przez absolwentów szkół.

To spotkanie przewidywało także odpowiednią fazę wzajemnego wysłuchania się, co umożliwiło poznanie się różnych odpowiedzialnych, indywidualnie, jak i na szczeblu poszczególnych inspektorii, jak również – przybliżenie poprzednich spotkań – jak światowe spotkania PDO, które odbyły się w miastach Rzym, Hyderabad i ostatnio w Nairobi. Następnie, w ramach obrad i dyskusji w grupach, zostały określone etapy do realizacji i wyzwania, którym należy stawić czoła.

A poza tym, uczestnicy omawiali zalecenia Przełożonego Generalnego ks. Ángel Fernández Artime, jaki ten skierował do inspektorii, zachęcając do udziału w tym procesie.

To pierwsze spotkanie otwarło pewne drogi solidarności i wzajemnej edukacji tych grup, które dopiero co rozpoczęły wspólną drogę, wzmacniając wcześniejszą współpracę, jaka już została zawiązana pomiędzy niektórymi instytucjami.

Najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się w dniach 21-25 września 2019 roku także w Cochabamba, w Boliwii.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.