WYDARZENIA

(ANS – Asyż) –W dniach 24-27 listopada, w Asyżu odbyło się XIV Sympozjum “CISI Economia”, zorganizowane z inicjatywy Konferencji Salezjańskich Inspektorii Włoch dla salezjańskich ekonomów, koordynatorów świeckich z sektora zarządzania i administracji, oraz doradców. Uczestniczyło w nim 71 salezjanów i 71 świeckich. W dniu 26 listopada głos zabrał również Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime.

(ANS – Rzym) – Ekonomat generalny, we współpracy z “Don Bosco Network” i Sektorem ds. misji, zorganizował Międzynarodową Konferencję poświęconą zielonej, czystej i odnawialnej energii nt. “Energy Forever”. Rozpoczęła się ona w Rzymie w dniu wczorajszym, 26 listopada, a zakończy dzisiaj, 27 listopada. Przedmiotem obrad jest 7 Cel Zrównoważonego Rozwoju, który mówi o czystej i dostępnej energii, co jest rozpatrywane w perspektywie “COP25” (25. Konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatycznym, która przewidziana jest w Madrycie w dniach 2-13 grudnia). W swojej refleksji uczestnicy skupiają się na wypracowaniu wspólnego stanowiska odnośnie do tej kwestii i przyjęciu konkretnych zobowiązań.  

(ANS – Palermo) – W dniach 12-14 listopada, w Palermo odbyło się Seminarium poświęcone salezjańskiemu oratorium-ośrodkowi młodzieżowemu we Włoszech na temat: “Valdocco dzisiaj: jakie oratorium dla trzeciego tysiąclecia?”. Seminarium, którego organizatorem było Salezjańskie Krajowe Biuro ds. Parafii i Oratoriów, pozostawiło szczególne przesłanie wszystkim uczestnikom. To skupiło się na siedmiu kluczowych słowach, które powinny być potem odpowiednio zastosowane, zależnie od sytuacji poszczególnych inspektorii salezjańskich. Mowa tu o następujących terminach: relacja, współodpowiedzialność, rozeznanie, dom, posłannictwo, towarzyszenie i synodalność.

(ANS – Hongkong) – W dniach 15-18 listopada delegaci ds. formacji i ds. komunikacji społecznej z regionu Azja Wschodnia-Oceania (AEO) zgromadzili się w salezjańskim Domu misyjnym w Hongkongu na czterodniowym spotkaniu, którego celem było wzmocnienie współpracy między tymi dwoma sektorami w regionie i uczynienie jej jeszcze bardziej skuteczną. Ks. Ivo Coelho, radca generalny ds. formacji, i ks. Filiberto González, radca generalny ds. komunikcji społecznej, oraz ks. Václav Klement, radca regionu AEO, towarzyszyli delegatom w czasie tych czterech dni braterskiego dzielenia się i dialogu.  

(ANS – Shillong) – W dniach 3-6 listopada, w Domu inspektorialnym w Shillong odbyło się Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa młodzieży i ds. animacji misyjnej z regionu Azja Południowa. Prowadziła je ekipa duszpasterstwa młodzieżowego i misji z dykasteriów w Rzymie.

(ANS – Rzym) – W dniu 30 października, w kontekście 30. rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka (CDI), w wielkiej auli Domu generalnego braci szkół chrześcijańskich w Rzymie odbyło się spotkanie na temat “Ochrona dziecka i zapobieganie wszystkim formom przemocy”. Uczestniczyli w nim również salezjanie ze względu na ich szczególne i stałe dzieło misyjne, które jest ukierunkowane na młodzież potrzebującą i zagrożoną w ponad 130 krajach. 

(ANS – Rzym) – Ośrodek kształcenia zawodowego, działający przy Salezjańskim Instytucie “Teresa Gerini”, podjął oryginalną inicjatywę, adresowaną do licznych firm i przedsiębiorców z terenu, otwierając swoje drzwi w celu promocji nowego systemu nauczania, zakładającego współpracę ośrodka z firmami.

(ANS – Dżakarta) – W dniach 8-13 października Dżakarta była miejscem III Spotkania krajowych przedstawicieli ośrodków kształcenia zawodowego z krajów zrzeszonych w ASEAN (Krajowe Stowarzyszenie Krajów Południowo-Wschodniej Azji). Spotkanie to pozwoliło na wymianę doświadczeń i odbyło się w perspektywie końcowej oceny projektu “Don Bosco Tech ASEAN”, finasowanego przez niemiecką Fundację “Don Bosco Mondo”; ta zostanie przeprowadzona pod koniec roku.

(ANS – Monrovia) – W dniu 23 października ks. Sony Pottenplackal, dyrektor szkoły technicznej “Don Bosco” w Monrovii, reprezentował instytucje salezjańskie na Koferencji poświęconej edukacji młodzieży, zorganizowanej w Liberii przez “Youth Coalition for Education in Liberia” (Młodzieżowa Koalicja na rzecz Edukacji w Liberii - YOCEL) we współpracy z ministerstwem edukacji i “USAID”- Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego. Konferencja ta została wymownie nazwana “More4Education” (Więcej na rzecz edukacji).

(ANS - Helsinki) – W dniach 14-18 października “Don Bosco International” (DBI) i inni partnerzy salezjańscy uczestniczyli w IV Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, który odbył się w Helsinkach, w Finlandii. W tegorocznej edycji wzięło udział kilkuset uczestników z licznych krajów europejskich, a przyświecał im wspólny cel, jakim było dalsze wsparcie kształcenia zawodowego na kontynencie. Salezjanie udzielają się na tym polu od samego początku, sięgając Księdza Bosko, Turynu i XIX wieku, prowadząc obecnie ośrodki kształcenia zawodowego w 13 krajach europejskich.

Strona 4 z 43

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.