SG – “Refleksje pokapitulne”: Przełożony Generalny przekazuje Zgromadzeniu “mapę drogową” na sześciolecie 2020-2026

14 sierpień 2020

(ANS – Rzym) – Są to “Refleksje pokapitulne”, a nie – “Dokumenty Kapituły”, jak to było zazwyczaj, ponieważ to nie Zgromadzenie Kapituły Generalnej przyjęło ten dokument, ale uczynił to Przełożony Generalny ze swoją Radą, odpowiadając na prośbę skierowaną przez samą XXVIII Kapitułę Generalną, która zażądała, aby prace rozpoczęte przez to Zgromadzenie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Jednak cel tych “Pokapitulnych refleksji” jest taki sam: ukierunkowanie życia Zgromadzenia Salezjańskiego w najbliższym sześcioleciu, które obejmuje okres od XXVIII Kapituły Generalnej do Kapituły Generalnej, która odbędzie się w 2026 roku. Mowa tu o oficjalnym dokumencie, jaki Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime zaprezentuje w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, w 205. rocznicę urodzin Księdza Bosko.

Księże Ángelu, może Ksiądz przybliżyć ten dokument, jego genezę i jego znaczenie dla Zgromadzenia?

Ten dokument powstał w tym celu, aby wytyczyć ostateczny tor pracy na najbliższe lata, uwzględniając to wszystko, nad czym obradowała XXVIII Kapituła Generalna. Ta, jak wiemy, trwała jedynie cztery tygodnie, zamiast przewidzianych siedmiu. Jest on owocem naszego wspólnego zaangażowania jako Rady Generalnej, z czym łączyła się refleksja, modlitwa i rozeznanie.   

Na te “Refleksje pokapitulne” składa się również “List programowy sześciolecia”. Ten list czy propozycja zawiera treści, które zostały wypracowane po KG28, będące owcem samej Kapituły i podsumowania drogi, jaką przebyło nasze Zgromadzenie w sześciu poprzednich latach. Mowa tu o rozbudowanej refleksji, którą proponuję Zgromadzeniu, a która powraca przede wszystkim do ducha i treści Listu, jaki Ojciec Święty Franciszek skierował do uczestników KG28. Ta zawiera również elementy, które uznałem za kluczowe, a które już były obecne w refleksji dokonanej przez Zgromadzenie Kapitulne i dotyczyły dwóch pierwszych grup tematycznych; znajduje się także odniesienie do trzeciej grupy tematycznej. 

Oczywiście, dokumenty zatwierdzone przez Kapitułę Generalną mają wyjątkowe i nadzwyczajne znaczenie. Jednak te treści stanowią dokładnie odpowiedź na uchwałę Kapituły, w której zażądała od Rady Generalnej, by ta dostarczyła wszystkich niezbędnych wskazań dotyczących kierowania Zgromadzeniem w najbliższym sześcioleciu.

I to właśnie oferujemy: propozycje ukierunkowujące pracę edukacyjną, duszpasterską, charyzmatyczną do czasu XXIX Kapituły Generalnej.

A poza tym, w tych “Refleksjach pokapitulnych” znajdziemy także List Ojca Świętego, który niewątpliwie trafi do serca każdego salezjanina, a także – pewne szczególne refleksje, które zostały poczynione przez Kapitułę lub Radę Generalną, jak również – uchwały, które zostały przyjęte przed przedterminowym zamknięciem Kapituły, oraz – tradycyjne załączniki, na które składają się różne listy i przemówienia. 

Jakie wskazania zawiera list programowy?

List programowy zawiera osiem wskazań. Wszystkie one są ważne i mają wielkie znaczenie, stanowiąc kluczowe elementy propozycji, jaka została skierowana do całego Zgromadzenia. Jednakże każda Inspektoria musi wybrać te, nad którymi chce się bardziej skoncentrować, zależnie od sytuacji, wyników już osiągniętych na danych polach, albo też – wyzwań, najbardziej pilnych w danym kontekście.   

Oczywiście, wśród tych, które w żadnym wypadku nie mogą być odłożone na bok, pozwolę sobie wskazać następujące: troska o naszą tożsamość charyzmatyczną (1); odpowiednia formacja współczesnego salezjanina duszpasterza (40), pozwalająca udzielić salezjańskich i prorockich odpowiedzi na daną rzeczywistość; afektywna i efektywna obecność wśród młodzieży (3), zwłaszcza najuboższej (5); nie zapominając o zadaniu ewangelizacji i wychowania do wiary (2), które dzisiaj, jak nigdy przedtem, stanowi wymóg globalny.

Jakie przesłanie chcecie, Ksiądz Generał i Rada Generalna, skierować w kontekście 16 sierpnia, kiedy będzie mieć miejsce przekazanie tego dokumentu?

To nie jest przypadek: prezentacja tego dokumentu w dniu urodzin Księdza Bosko oznacza przypomnienie, że tego chłopca Bóg umiłował w sposób szczególny, dając mu udział w Swojej misji. Konstytucje przypominają nam, że Zgromadzenie nie jest owocem ludzkich wysiłków, ale natchnienia Ducha Świętego. Tak więc przekazując ten dokument w dniu 16 sierpnia, chcemy prosić Boga o nieustanne błogosławieństwo dla tego projektu, do którego realizacji powołał On Ojca i Nauczyciela Młodzieży. 

W jaki sposób ten dokument będzie rozpowszechniony?

W dniu 16 sierpnia dokument będzie przekazany w sześciu głównych językach Zgromadzenia. Potem w gestii poszczególnych Inspektorii będzie dokonanie tłumaczenia w lokalnych językach.

A ponadto, ponieważ w tym sześcioleciu zobowiązałem się do przeprowadzenia rekolekcji dla wszystkich Inspektorów i ich Rad na całym świecie – jak tylko będzie można to uczynić – już teraz mogę powiedzieć, że w moich refleksjach wykorzystam wiele z tych elementów, które zawiera ta propozycja.

Będzie to sposób przybliżenia tej wizji Zgromadzenia około 900 salezjanom, którzy bezpośrednio są zaangażowani w animację i zarządzanie.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.