Rwanda – Pan Muller, salezjanin, do młodzieży: “Wykorzystujcie swój czas na naukę, budowanie przyjaźni i wspólne myślenie o lepszej przyszłości”

05 maj 2021

(ANS – Kigali) – W dniach 15-26 kwietnia ekonom generalny Zgromadzenia Salezjańskiego, salezjanin koadiutor Jean Paul Muller, odwiedził placówki salezjańskie w Ugandzie i w Rwandzie, które należą do wizytatorii Afryki Wielkich Jezior pw. św. Karola Lwangi (AGL). Oprócz zapoznania się ze stanem realizowanych projektów udzielił również wywiadu przedstawicielowi Biura komunikacji społecznej wizytatorii, w którym mówił m.in. o obiecujących inicjatywach podjętych w wizytatorii, jak również  przedstawiał swoją wizję i skierował pewne sugestie pod adresem młodych ludzi. 

Przyjechał Pan do Rwandy po wizycie w Ugandzie. W jakim celu Pan przybył do Rwandy? 

Przyjechałem do Rwandy, aby zapoznać się osobiście ze stanem realizacji niektórych projektów, także czyniąc to pod kątem ekonomicznym. W tej inspektorii naprawdę jest realizowanych wiele projektów, a wszystkie one są ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży. Ważne jest poznanie, w jaki sposób są realizowane, a także poznanie tych, którzy za nie odpowiadają, jak również skontrolowanie, czy środki finansowe są właściwie inwestowane.

Jakie wrażenie na Panu zrobili młodzi ludzie z tego kraju?

Mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj. Najpierw poznałem młodzież z Ugandy, a następnie z Rwandy, odbywając z nimi szczerą rozmowę. Byli niesamowicie szczerzy, mówiąc, co według nich idzie dobrze, a co musi być ulepszone, jednak nie narzekając przy tym. Ponadto powiedzieli, że są zadowoleni z tego, że mogą kontynuować swoją naukę w salezjańskich szkołach i ośrodkach kształcenia zawodowego. Liczba uczniów w naszych ośrodkach coraz bardziej się zwiększa, co oznacza, że tutaj czują się dobrze i doceniają nasze projekty.

Miał Pan okazję zapoznać się z projektami realizowanymi w mieście Gatenga? Co Pan o nich myśli?  

Przyznam się, że nie znałem tego projektu, musiałem przeprowadzić jego analizę i byłem pod wrażeniem, zwłaszcza gdy chodzi o obszar rolniczy. Są uprawiane jarzyny i warzywa, młodzi ludzie uczą się, jak to robić, nie importując ich. W ten sposób uczą się pracy, ale to nie wszystko. Przyswajają poza tym takie wartości, jak pokój i szacunek, poznają wartość ciężkiej pracy i są zachęcani do robienia czegoś pozytywnego, także na rzecz środowiska naturalnego. 

Czy pandemia dotknęła salezjańskie misje pod względem finansowym?

Niestety, z powodu Covid-19 wiele osób straciło pracę i stają się coraz bardziej biedni. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na wsparcie finansowe salezjańskich misji w najbliższych dwóch, trzech latach: ci, którzy regularnie przekazywali pewne sumy pieniędzy, być może nie będą w stanie dalej to czynić, ponieważ tych pieniędzy będą potrzebować dla siebie i dla swoich rodzin. W tej sytuacji skupiamy się w większym stopniu na projektach już realizowanych.

Jakie przesłanie skieruje Pan do młodzieży z wizytatorii AGL?

Musicie wierzyć w wasze umiejętności i w waszą inteligencję. Chcę powiedzieć również i to: wykorzystujcie swój czas w salezjańskich ośrodkach i szkołach nie tylko na naukę, ale także na budowanie przyjaźni i wspólne myślenie o lepszej przyszłości.  

Wywiad wideo z panem Mullerem jest dostępny tutaj.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.