Demokratyczna Republika Konga – Ks. Martoglio: “Ten region ma prawo do wielkiej przyszłości”

26 listopad 2021

(ANS – Goma) – W czasie swojej wizyty w inspektorii Afryki Środkowej (8-19 listopada 2021) ks. Stefano Martoglio, wikariusz Przełożonego Generalnego, udzielił w Gomie wywiadu przedstawicielowi gazety JAMBO VIJANA, pisma adresowanego do młodzieży z dzieł Księdza Bosko w Delegaturze Wschód (AFC-EST).

Czy była to pierwsza Księdza wizyta w inspektorii AFC? Dlaczego Ksiądz wybrał jako pierwszy etap swojej wizyty salezjańskie placówki z jej wschodniej części? 

Tak, to była moja pierwsza wizyta w tej jakże wartościowej inspektorii AFC, znajdującej się w tym bardzo pięknym kraju, jakim jest Demokratyczna Republika Konga. Moja wizyta jest odpowiedzią Przełożonego Generalnego na prośbę inspektora AFC, stąd też spędziłem pierwszy tydzień, od 8 do 14 listopada, w części wschodniej, a następny tydzień odwiedziłem inne wspólnoty inspektorii. W 2022 r. inni radcy odwiedzą tę inspektorię, a w 2023 r. przybędzie tu osobiście Przełożony Generalny. Moja wizyta wpisuje się w towarzyszenie Inspektorowi i jego Radzie w ich posłudze ze strony Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej.

Jakie wrażenie zrobiły na Księdzu placówki w AFC-EST: Ngangi, ITIG, Boscolac, Bukavu i Nyakadaka?

Odczułem wielkie zaangażowanie wszystkich moich współbraci w misję na rzecz ubogich ogólnie, a w szczególności – młodzieży. Godna pochwały jest praca duszpasterska, która jest realizowana od 40 lat. Zauważyłem, że charyzmat salezjański jest głęboko zakorzeniony w życiu ludności Gomy, a zwłaszcza diecezji Gomy, a także w całym regionie Kiwu. Praca, jaka jest wykonywana we wszystkich naszych placówkach, stanowi źródło błogosławieństwa dla Delegatury, Inspektorii i całego Zgromadzenia. 

Wizyta Księdza ma miejsce 40 lat od rozpoczęcia salezjańskiej działalności w regionie. Jakie przesłanie przekazał Księdzu Przełożony Generalny w związku z tą rocznicą?

Skierował do współpraci przesłanie zachęty do dalszej, owocnej pracy. Podziękował im za ich zaangażowanie, za wierność Bogu, Kościołowi i charyzmatowi salezjańskiemu. Jego życzeniem jest, aby to 40 lat było solidną bazą dla najbliższych 40 lat pracy salezjanów w tym regionie.  

40 lat to wiek dojrzały. Jak Ksiądz postrzega przyszłość tego regionu?

Region ma prawo do wiekiej przyszłości, przeciwnie do tych ponurych obrazów, które go obecnie charakteryzują (region wojen, wewnętrznych konfliktów zbrojnych, ubósto, niepewność, wybuchy wulkanów…).

Ten region czeka świetlana i obiecująca przyszłość. Słuchając ludzi młodych, odwiedzając nasze domy, byłem przekonany, że Goma jest pełna możliwości i potencjału, gdy chodzi o ludzi młodych. Oto dlaczego obecność salezjanów Księdza Bosko jest tak potrzebna i ważna. Np., gdy chodzi o “ITIG”, obecność szkoły cieszącej się uznaniem w całym regionie, takiej, jak ta, oznacza siłę, energię edukację zawodową młodzieży, promocję człowieka w perspektywie przyszłego rozwoju miasta.

Na czym skupiały się te dwa spotkania, jakie Ksiądz odbył ze swoimi współbraćmi z Delegatury AFC-EST?

Chodziło o spotkanie się ze współbraćmi, a odwiedzać oznacza słuchać. Moi współbracia dzielili się ze mną swoimi odczuciami, doświadczeniami, możliwościami i problemami. To wysłuchanie ich dostarczyło mi większej wiedzy o rzeczywistości życia, jakie wiedzie się tutaj. 

Jakie przesłanie chce Ksiądz skierować do salezjanów, ich współpracowników i młodzieży?

Salezjanom i wszystkim członkom Rodziny Salezjańskiej chciałem powiedzieć, że będą zawsze w moim sercu. Dziękuję za przyjęcie tutaj salezjańskiej obecności i charyzmatu salezjańskiego. Ta część inspektorii AFC jest pełna możliwości w perspektywie harmonijnej przyszłości w odniesieniu do Zgromadzenia, młodzieży i całego kraju. Niech odwaga, moc Boża i zaufanie do Maryi Wspomożycielki przyniosą obfite owoce w waszej misji i apostolacie.

A do ludzi młodych: bardzo serdecznie dziękuję również za ten wspaniały tydzień przeżyty razem!

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.