Watykan – “Droga synodalności jest drogą, jakiej oczekuje Bóg od Kościoła trzeciego tysiąclecia”. Ks. Sala mówi o owocach Synodu poświęconego młodzieży

31 październik 2018

(ANS – Watykan) – Ks. Rossano Sala, salezjanin, sekretarz specjalny Synodu poświęconego młodzieży, pomoże nam lepiej zrozumieć dokument końcowy Synodu.

Jaką wizję młodzieży przedstawia Dokument koncowy Synodu?

Dokument końcowy musi być nie tylko czytany, ale studiowany z wielką uwagą, ponieważ stanowi pewien rodzaj uaktualnionej ‘mapy’. W swojej całości przedstawia budzącą nadzieję i pozytwną wizję młodzieży. Postrzega ludzi młodych jako zdolnych do podejmowania wyborów, marzeń o wielkich rzeczach, mających poczucie obecności Boga, które czasem musi być rozbudzone przez duszpasterstwo oferujące znaczące i mądre propozycje. Jest to wizja, którą możemy określić jako “salezjańską” w tym znaczeniu, że zapuszcza swoje korzenie w antropologicznym optymizmie św. Franciszka Salezego. Dokument końcowy nie ukrywa słabości ludzi młodych, ale zauważa także obecność i działanie Boże w nich. 

Co, według księdza, należy uznać za najważniejszy owoc tego Synodu?

Pierwszy rozdział trzeciej części jest wyjątkowy, ponieważ rzeczywiście przechodzi się do “synodalności:, która konkretnie oznacza: “Kroczymy razem z młodymi”. Nie chodzi tu o wybór “preferencyjnej opcji na rzecz młodzieży”, bo to byłoby zbyt mało! Jest to raczej wybór “synodalności”, w której ludzie młodzi, w eklezjalnej całości, która obejmuje każdego ochrzczonego, są protagonistami. Nikt w Kościele nie jest zwykłym “odbiorcą”, wszyscy mamy coś do darowania i otrzymania.

Młodzi byli kluczem, który otworzył drzwi “synodalności” w Kościele! Jest to wielki rezultat, nowość Ducha, który czyni nowymi wszystkie rzeczy.

W tym znaczeniu mówi się o “synodalności misyjnej”: jest to nowy, głęboki, a zarazem prosty termin. Oznacza on, że misja Kościoła musi wyjść od jakości relacji między swoimi członkami, łącznie z młodzieżą. Wspaniały jest artykuł 118 Dokumentu końcowego: “Droga synodalności jest niezbędnym wymogiem dla nowego impulsu misyjnego”; “Droga synodalności jest drogą, jakiej Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”. 

Jakie znaczenie miał wybór ikony “Emaus” jako motywu przewodniego Dokumentu końcowego?

“Emaus” zostało wskazane przez większość ojców synodalnych jako uprzywilejowany punkt odniesienia, który czyni Kościół znaczący dla młodzieży. Trzy części Dokumentu końcowego odnoszą się do trzech momentów tego wydarzenia. Jezus, który idzie z uczniami, cicho się im przysłuchując, pozwalając im, by powiedzieli, co im leży na sercu, w którym panuje wielki zamęt; uczniowie, którzy powracają i świadczą o swoim spotkaniu z Jezusem. Jest to historia Kościoła, każdej wspólnoty, każdego człowieka młodego.

Głębokie znaczenie tego wszystkiego zasadza się na drodze, którą musimy przemierzyć wraz z młodymi i z Bogiem, a Emaus to inny obraz “synodalności”.

Drugą część wywiadu z ks. Salą ANS opublikuje w najbliższych dniach.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.