SG – Nowy podręcznik delegata ds. animacji misyjnej: “Przywrócić Księdza Bosko misjonarza”

06 sierpień 2019

(ANS – Rzym) – W ostatnim czasie Sektor ds. misji salezjańskich oddał do druku, w pięciu językach Zgromadzenia, poprawioną wersję Podręcznika delegata inspektorialnego ds. animacji misyjnej (DIAM). Przedstawia go ks. Martín Lasarte, pod którego redakcją powstała ta publikacja.

Księże Martín, w jakim stopniu dzisiaj Zgromadzenie Salezjańskie jest misyjne?

Z charyzmatycznego punktu widzenia, wszyscy salezjanie w liczbie 15 tysięcy są misjonarzami, gdziekolwiek się znajdują. Ale tych ad gentes, tj. tych, którzy zostawili swoje inspektorie, aby służyć w innych krajach, jest od 800 do 1000.  

Co jest szczególnie podkreślone w tym nowym podręczniku?

Jest to podręcznik, który został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego i jego Radę już w 2017 roku, chociaż jest publikowany teraz. Opisuje pewne narzędzia, które są użyteczne dla delegata ds. animacji misyjnej i jego ekipy, pozwalające pielęgnować “kulturę misyjną”. Stąd też możemy powiedzieć, że jest adresowany właśnie do tych delegatów, jak również do ich ekip. Dobrze byłoby, aby w każdej salezjańskiej wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej był delegat ds. animacji misyjnej, którym może być także osoba świecka, a którego zadaniem byłoby zwracanie uwagi na ten centralny aspekt naszego charyzmatu. 

Na jakie punkty zwraca uwagę ten podręcznik w celu wzmocnienia kultury misyjnej?

Przede wszystkim musimy przywrócić Księdza Bosko misjonarza! Ksiądz Bosko miał serce, którym chciał objąć cały świat! Sam pragnął zostać misjonarzem, ale nie mógł i wysłał na misje swoich salezjanów.

Wyjście od tego wymiaru misyjnego, obecnego w charyzmacie Księdza Bosko, oznacza również dowartościowanie formacji misyjnej: nie tylko dotyczącej tego, kto wyjedzie na misje, ale – wszystkich salezjanów w formacji, od prenowicjatu do formacji ciągłej, abyśmy wszyscy zwracali uwagę na ten wymiar apostolski. 

Delegat ds. animacji misyjnej jest w inspektorii strażnikiem, który zawsze podtrzymuje zapalony płomień misyjny.  

A co można powiedzieć odnośnie do różnych załączników/dodatków w tym podręczniku? 

Zawierają różne wskazówki, np. te dotyczące towarzyszenia grupom misyjnym, które noszą różne nazwy w inspektoriach i powstały w różnych środowiskach, takich jak szkoły, parafie, uniwersytety..., ale noszą w sercu tę samą troskę misyjną.

I na koniec, bardzo ważny jest wymiar wolontariatu misyjnego. W najbliższym czasie wyjdzie nowy podręcznik poświęcony tej problematyce, również w pięciu językach, który został opracowany we współpracy z Dykasterią ds. duszpasterstwa młodzieży. Delegat ds. animacji misyjnej  jest wezwany do szczególnego zaangażowania na tym polu i położenia silnego akcentu na ten właśnie aspekt. Dzisiaj wielu młodych poszukuje nowych horyzontów, czegoś, czemu mogliby poświęcić swoje życie... I wolontariat salezjański jest takim bardzo pięknym ‘horyzontem’, z wymagającą propozycją ukierunkowaną na świętość naszej młodzieży!

Na ANSChannel jest dostępny, w językach włoskim i hiszpańskim, wywiad-wideo z ks. Lasarte.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.