Włochy – Wydawnictwa religijne. Ks. Costa, salezjanin: “Zwalczyć kryzys inicjatywami kulturalnymi i wychowaniem do czytelnictwa”

21 styczeń 2020

(ANS – Katania) – “Można sprzedawać książki w różnych wersjach i z użyciem różnych nośników komputerowych, ale problem polega na spadku liczby czytelników”. Tak twierdzi ks. Giuseppe Costa, salezjanin, wykładowca i ekspert wydawniczy, który przez dziesięć lat był dyrektorem “Libreria Editrice Vaticana” (Wydawnictwa Watykańskiego), a który w ostatniej swojej książce ustosunkowuje się do obecnego rynku książki w środowisku katolickim, wskazując na wyzwania i nowe propozycje w tym względzie.

Jaka jest obecna sytuacja wydawnictw katolickich?

Panuje głęboki kryzys, co jest spowodowane odejściem od charyzmatu niektórych instytutów religijnych, od mass mediów i promocji książek. Większa część wydawnictw religijnych stanowi własność instytutów religijnych, których zadaniem, zgodnie z wolą założyciela, ma być szerzenie Ewangelii poprzez książkę. Ksiądz Bosko, na przykład, postawił na książki dla szkół, ks. Alberione – na ewangelizację poprzez dobrą prasę. Łączyło się z tym bezpośrednie zainwestowanie w to dzieło. Ten ideał jest dzisiaj osłabiony z powodów organizacyjnych, finansowych, a także z racji innej wrażliwości.  

Tak więc oprócz kryzysu zewnętrznego, istnieje kryzys wewnętrzny w świecie religijnym...

Tak, jest to kryzys wewnętrzny, któremu nie stawiono dotąd czoła. Trudności związane z wydawnictwami religijnymi są również wywołane mniejszym zainteresowaniem lekturą duchową ze strony samych zakonników, co dotyczy również wykorzystania książek w czasie porannej medytacji. Zauważa się to również wtedy, gdy osłabia się pragnienie poznania kluczowych dzieł związanych z wydawnictwami religijnymi.

W przeszłości kierownictwo duchowe zaczynało się od zasugerowania ze strony kierownika danej osobie książki do przeczytania. To zwyczaj, który uległ zmianie.

Jak można temu zaradzić?

Stawiając na dobrych autorów, na kontakt z ośrodkami kultury i uczelnianymi, na sympozja i na księgarnie, które staną się prawdziwymi ośrodkami kultury. Wydawnictwa religijne muszą umieć wykorzystać wszystkie narzędzia i nośniki komputerowe, jakie istnieją. Gdy chodzi o tematykę książek, można także zawsze wykorzystać różne pomoce językowe, korzystając z elektroniki i filmików.  

Czy obserwuje się brak zainteresowania ze strony świeckich książkami religijnymi?

Ta galopująca sekularyzacja nie zbliża świeckich do książki religijnej. To negatywnie wpływa również na sam rynek. Dzieci przyzwyczajają się do czytania książek, jeśli są do tego wychowywane, także poprzez indywidualne inicjatywy niektórych nauczycieli czy w rodzinie. Jeśli chcemy ewangelizować wielkie masy, musimy je przekonać do refleksji i korzystania z tych narzędzi.

Na których autorów należy postawić, by ożywić czytelnictwo książek religijnych?

Wydawca musi wyjść z ujednoliconą propozycją dotyczącą danych argumentów, takich jak pustynia, modlitwa, zaangażowanie polityczne... A następnie trzeba pomóc ludziom młodym budować osobowość i wrażliwość poprzez lekturę książki, uwypuklając kluczowe tematy, a nie tylko stawiać na pisarzy będących w modzie w danym czasie. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.