Włochy – KG28: słowo kierownika Kapituły – ks. Stefano Vanoli

17 luty 2020

(ANS – Turyn) – W kwietniu 2018 r. Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, za zgodą Rady Generalnej, mianował go kierownikiem 28. Kapituły Generalnej. Mowa tu o ks. Stefano Vanolim, który poniżej przybliża w ogólnym zarysie KG28. 

Jakie jest zadanie kierownika Kapituły Generalnej?

Zadania, jakie zostały wyznaczone kierownikowi Kapituły Generalnej, zasadniczo dotyczą tych dwóch kwestii: etapu przygotowawczego oraz etapu przebiegu/obrad Kapituły. Stanowi on punkt odniesienia, gdy chodzi o stronę prawną, do jakiej każda z inspektorii ma się dostosować. Na szczęście, mogę skorzystać z doświadczenia tego, który tę funkcję pełnił przede mną, a także – z pomocy innych osób, które, do czasu mianowania mnie kierownikiem, wnosiły i nadal wnoszą cenny swój wkład, nie mówiąc o modlitwie.

Czego domaga się temat Kapituły?

«Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?» to temat 28. Kapituły Generalnej. Mowa tu o temacie, na który składają się trzy grupy tematyczne: priorytet salezjańskiego posłannictwa wśród współczesnej młodzieży, profil salezjanina dla współczesnej młodzieży oraz wspólna misja i formacja salezjanów i świeckich. Tak więc trzeba dogłębnie przeanalizować te wszystkie aspekty, by ostatecznie można było określić i zdefiniować na nowo “sylwetkę” salezjanina roku 2020. Oczywiście, aby osiągnąć ten cel wychodzimy od młodzieży, która stanowi “miejsce teologiczne”, gdzie, jak Ksiądz Bosko, także my jesteśmy wezwni przez Boga.

A poza tym, dzisiaj nie jest możliwe zrozumienie i określenie sylwetki salezjanina bez bezpośredniego dowartościowania ludzi świeckich, co miało miejsce od Soboru Watykańskiego II i potem.

  • Te dwa “bieguny” – posłannictwo młodzieżowe i misja oraz wspólna formacja salezjanów i świeckich – pozwalają określić profil salezjanina, który m.in. zakłada:
  •  wyraźne i stałe odniesienie się do osoby Księdza Bosko, co wykracza poza zwyczajowe angegdoty, starając się na nowo zgłębić znaczenie da mihi animas coetera tolle;
  • odpowiednią jakość formacji, którą zapewni ekipa odpowiednio przygotowana, zwłaszcza gdy chodzi o formację początkową, i stałą odpowiedź na wezwanie Pana;
  • odpowiednią jakość osób: które są w stanie przeżywać salezjańskie powołanie z radością, jak i – przekazywać tę radość i szczęście; które opanowały sztukę rozeznania, i które umieją rozeznać obecność Boga w życiu młodzieży; które umieją towarzyszyć doświadczeniu związanym z życiem wspólnotym, modlitwy, apostolatu, praktyką rad ewangelicznych, itd.

Co w szczególny sposób wyróżnia tegoroczną Kapitułę?

Po pierwsze, uczestnictwo 21 ludzi młodych z siedmiu regionów Zgromadzenia. Ci będą uczestniczyć, z prawem głosu, w całym tygodniu obrad wraz z ojcami kapitulnymi, i wniosą swój wkład w temat priotytetu posłannictwa młodzieżowego dzisiaj.

Po drugie, udział dziesiątki ludzi świeckich, którzy zostali wybrani z różnych części salezjańskiego świata. Także oni wniosą swój własny wkład w tematykę wspólnej misji i formacji salezjanów i świeckich.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.