Włochy – KG28 - Ks. Pascual Chávez: “Nie będzie innego sposobu zmiany społeczeństwa, jak tylko przez edukację”

20 luty 2020

(ANS – Turyn) – Na Valdocco zgromadzili się przedstawiciele salezjanów z całego świata, by wziąć udział w KG28. Wszyscy oni jednak mówią tym samym językiem i to samo wybrali: młodzież. W ich sercach pulsują: salezjański charyzmat, opcja na rzecz młodzieży, dar wielkiego ojca w osobie Księdza Bosko. W obszernym wywiadzie, jakiego udzielił ks. Danielowi Garcíi, salezjaninowi, ks. Pascual Chávez Villanueva, emerytowany przełożony generalny, ten drugi wychodzi od swojego doświadczenia, związanego z dwunastoletnim okresem kierowania Zgromadzeniem, i ostatnich sześciu lat, w czasie których odbył liczne wizyty w różnych częściach świata, poznając z bliska salezjańskie życie. Jego odpowiedzi na zadane pytania stanowią dla salezjanów zachętę do spojrzenia na Zgromadzenie z obecnej perspektywy, “aby w skuteczny i wartościowy sposób kontynuować misję jako salezjanie Księdza Bosko” i do współpracy, aby “udzielić odpowiedzi społeczeństwu, które się zmienia, oraz światu i Kościołowi, którzy oczekują od nas konkretnej odpowiedzi dla dobra młodzieży”.

O jakim obrazie Zgromadzenia może Ksiądz powiedzieć po tych podróżach po całym świecie w ciągu ostatnich sześciu lat?

Po pierwsze, chcę podziękować Przełożonemu Generalnemu ks. Ángelowi Fernándezowi Artime za powierzenie mi tej niezwykłej misji. Ta posługa dała mi możliwość kontaktu ze Zgromadzeniem w wielu częściach świata. Mogę stwierdzić, że nasze Zgromadzenie odznacza się szczególną dynamiką i głęboką tożsamością charyzmatyczną. Mogłem spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy i osobiście poznać problemy, których doświadczają współbracia. Uzmysłowiłem sobie, jak bardzo łatwo modlitwa może być  wchłonięta przez bałwochwalstwo aktywności. Można było też zauważyć, że mniej współbraci jest zatroskanych o struktury. Istnieją też pewne napięcia we wspólnotach międzypokoleniowych i międzykulturowych, w których liczba starszych współbraci wzrasta, a młodszych maleje; gdzie istnieje odmienna wrażliwość i często klimat rodzinny nie jest zapewniony, brak jest zrozumienia i nie można kontynuować salezjańskiej misji.

Czy Księdza zdaniem, te trzy grupy tematyczne, jakie zostały zaproponowane przez KG28, można uważać za oddzielne czy też trzeba je przyjąć i traktować jako całość?

Według mnie, te trzy grupy tematyczne, zapropnowane przez obecną Kapitułę Generalną 28, są ściśle ze sobą złączone i nie mogą być oddzielone. Mogą być rozpatrywane oddzielnie pod kątem ich studiowania i każda z nich powinna być kolejno odpowiednio pogłębiona, ale bez zatracania tej jedności.

Życie konsekrowane zmienia się, a składają się na nie cztery elementy. Pierwszym elementem jest różnorodność pochodzenia powołań. Drugi element to nowe pokolenia zakonników. Stąd pytanie: jaki rodzaj formacji powinien być dla tego typu ludzi młodych? W ten sposób zapewni się tożsamość salezjańskiego charyzmatu, co jest dzisiaj konieczne. Trzecim elementem jest istnienie pewnego nowego priorytetu, który zawsze pozostanie w służbie posłannictwu i dzieł. I na koniec, mamy do czynienia z nowym podmiotem, z tym wszystkim, co to oznacza. Stąd też uważam, że te trzy grupy tematyczne Kapituły nie można oddzielić. Są ze sobą połączone. 

Wywiad jest dostępny na ANSChannel w językach włoskim, angielskimm i hiszpańskim.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.