Nasza młodzież jest coraz bardziej uboga
Wyróżniony

07 listopad 2016

W ostatnich tygodniach w mediach Ameryki Łacińskiej i Włoch pojawiły się dwie informacje, które mówią o niepokojącym wzroście ubóstwa wśród młodzieży. 

“Stary włoski model ubóstwa, w świetle którego ludzie w podeszłym wieku byli postrzegani jako najbiedniejsi, już przestał obowiązywać: dzisiaj skrajne ubóstwo jest odwrotnie proporcjonalne do wieku, tj. przestaje wzrastać to ostatnie” – podaje Raport 2016 włoskiej “Caritas” dotyczący ubóstwa.

We Włoszech wskaźnik skrajnego ubóstwa osiągnął najwyższy poziom w ostatnich dziesięciu latach, a są nim dotknięci przede wszystkim ludzie młodzi poszukujący pracy i młodzi bezrobotni. Spośród 4,6 miliona żyjących w skrajnym ubóstwie ludzie młodzi poniżej 34. roku życia stanowią 46,6% całości.

Jednocześnie, gdy chodzi o drugą część świata, według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ponad 100 milionów młodych z Ameryki Łacińskiej – 64% ogólnej liczby ludności – żyje w ubogich i przyżywających trudności rodzinach, a w przypadku około 30 milionów z nich – to jest 1 na 5 – nie ma możliwości podjęcia studiów czy pracy.

Dalszą konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że około 50% przedsiębiorstw nie znajduje wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to poważnym problemem zwłaszcza w Argentynie, Peru, Brazylii i Meksyku. Przyczyny tego są liczne, ale wszystkie rozwiązania, gdy chodzi o zwalczenie ich, wskazują na edukację. 

Możliwym rozwiązaniem jest to proponowane w Europie: przeznaczyć więcej środków na młodzież i uwzględnić wielką mobilność rynku pracy. Przedsiębiorcy z Ameryki Łacińskiej wzywają prezydentów i przywódców państw do wykorzystania technologii w edukacji, aby odpowiednio przygotować młodych “przyszłości”.

Utrzymują również, że “wzorce nauczania, które wykorzystują technologie informacji i komunikacji, pozwalają na większą elastyczność i przyspieszenie rytmu nauczania”, przyznając jednocześnie, że “pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by można było osiągnąć postęp pod tym względem”.

Jako salezjanie odziedziczyliśmy po Księdzu Bosko zmysł praktyczny, zgodnie z którym wychowanie i ewangelizacja realizują się poprzez udzielenie konkretnych odpowiedzi na potrzeby młodzieży. Tak więc wyżej wskazane liczby są naglącym wezwaniem do tego, by na nowo ocenić, polepszyć, nadać nowe znaczenia i wzmocnić naszą obecność wychowawczą wśród najbiedniejszej młodzieży, pomagając jej znaleźć w naszych dziełach takie miejsce, które zagwarantuje im ich prawa i pozwoli im uczciwie zarabiać na życie oraz osobiście się realizować.

Jest to pole, na którym rozwijamy nasze powołanie, gdzie, w odróżnieniu od organizacji pozarządowych, proponujemy ludziom młodym coś więcej niż kwalifikacje zawodowe. Nasza propozycja wychowawcza jest obecnością-przewodnikiem, aby ludzie młodzi mogli odkryć swoje powołanie dzieci Bożych i budowniczych społeczeństwa. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.