Watykan – Nowe “Dyrektorium o Katechizacji”. Nowości, które nie mogą nie interesować salezjanów
Wyróżniony

26 czerwiec 2020

(ANS – Watykan) – W dniu wczorajszym, 25 czerwca, w auli im. Jana Pawła II Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, miała miejsce konferencja prasowa, w czasie której zaprezentowano nowe “Dyrektorium o katechizacji”, wydane przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji (PCPNE). Dla tych, którzy oddają się katechizacji, jak salezjanie, wydanie tego Dyrektorium “może stać się pewną pozytywną prowokacją, ponieważ pozwoli doświadczyć dynamiki ruchu katechetycznego, który od zawsze jest znacząco obecny w życiu wspólnoty chrześcijańskiej”, jak to stwierdził abp Rino Fisichella, przewodniczący PCPNE.

Dyrektorium o Katechizacji jest dokumentem Stolicy Apostolskiej dla całego Kościoła. Skierowany jest przede wszystkim do biskupów, ale będzie pomocne zwłaszcza w zwykłej pracy ewangelizacyjnej kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i milionów katechetów.

Dokument, który został zaprezentowany w dniu wczorajszym, będący owocem szerokiej konsultacji w wymiarze międzynarodowym, jest trzecim tego typu od czasu Soboru Watykańskiego II; dwa poprzednie zaznaczyły ostatnie pięćdziesiąt lat historii katechizacji. Abp Fisichella wskazał na dwa specyficzne wymogi wdrożenia treści tego nowego Dyrektorium: wielkie wyzwanie związane z kulturą cyfrową, a następnie, na poziomie bardziej teologicznym i eklezjalnym, – na konieczność kontynuacji procesów synodalnych, które zostały podjęte przez Kościół w czasie ostatnich 15 lat.   

Następnie arcybiskup podkreślił, że to Dyrektorium posłuży wsparciu “katechezy kerygmatycznej”, w której “sercem katechezy jest zgłoszenie osoby Jezusa Chrystusa, która przekracza ograniczenia czasu i przestrzeni, aby zaprezentować sie każdemu pokoleniu jako nowość, która ofiaruje się po to, aby człowiek osiągnął sens życia” .

Tak więc to Dyrektorium obejmuje różne kwestie, które nie czynią nic innego, jak tylko odsyłają do głównego celu: “ma na celu osiągnięcie poznania miłości chrześcijańskiej, która prowadzi tych, którzy ją przyjęli, do stania się uczniami-ewangelizatorami”.   

Pewne novum, by podać tu jeden z przykładów, stanowi więź, jaka zachodzi między ewangelizacją i katechumenatem w różnych formach: chce się w ten sposób ułatwić to “nawrócenie duszpasterskie”, które chce uwalnić katechezę z tych więzów, które uniemożliwiają jej skuteczność, jakim jest np. “schemat szkolny”, zgodnie z którym często prowadzona jest katecheza. 

Dalej, kładzie się akcent na znaczenie formacji katechetów w “via pulchritudinis” (droga piękna), która jest wskazana jako jedno ze “źródeł” katechezy. 

Innym wymiarem, który Dyrektorium uwypukla, jest utrzymywanie w jedności tajemnicy wiary, “jakkolwiek wyartykułowana by ona nie była na różnych etapach swojej ekspresji” (teologia, liturgia, miłość).  

Nowe Dyrektorium prezentuje zatem katechezę karygmatyczną, która “znajduje swój mocny punkt w spotkaniu... ponieważ “zbyt długo katecheza skupiała się na zaangażowaniu w przedstawienie zawartości wiary oraz w to, jaką pedagogiką posłużyć się w tym przedstawianiu, pomijając niestety moment najbardziej decydujący, jakim jest sam akt wybrania wiary i udzielenia własnej zgody na ten wybór”. Katecheza, która daje pierwszeństwo kerygmatowi, podkreśla przede wszystkim, że wybór wiary jest  “jest aktem wolności, ponieważ dokonujący go człowiek odkrywa najpierw, że jest kochanym”. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.