Hiszpania – Większe zaangażowanie na rzecz godnej pracy młodzieży: żądanie salezjańskich ośrodków
Wyróżniony

05 maj 2021

(ANS – Madryt) – Młodzi Hiszpanie są dzisiaj większymi pesymistami, gdy chodzi o znalezienie pracy, niż to było rok temu. Pandemia dotknęła grupę społeczną najbardziej pokrzywdzoną. Obecnie młodzi ludzie są bardziej wykształceni niż ich rodzice, ale mają gorsze perspektywy i jeśli się ich zapyta, co sądzą o swojej przyszłości, ich odpowiedzi zaczynają się od tych negatywnych (“Praca dzisiaj jest  niepewna i utrudnia realizację planów życiowych wielu ludzi”), a kończą na tych, które widzą w zaangażowaniu osobistym jedyną możliwość zmiany obecnego stanu rzeczy (“To frustrujący czas, ale my, młodzi, musimy być wytrwali i nie poddawać się”).

Różne instytucje Rodziny Salezjańskiej (szkoły, platformy społeczne, ośrodki młodzieżowe) udzielają się na rzecz przygotowania ludzi młodych do podjęcia godnej pracy, współpracując z administracją publiczną i przedsiębiorstwami, aby ucznić to pragnienie godnej pracy rzeczywistością.

52 ośrodki kształcenia zawodowego, którzy prowadzą salezjanie i córki Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii, do których uczęszcza 15 tys. uczniów, a w których uczy 1200 nauczycieli, od wielu lat dysponuje odpowiednimi biurami pośrednictwa pracy, stypendiów zawodowych i poradnictwa, poprzez które pomaga ludziom młodym znaleźć pracę. Bardzo ważną rolę odgrywają relacje z przedsiębiorstwami i zaangażowanie ośrodków salezjańskich w kształcenie pracowników, w kursy dla przedsiębiorstw, zaś współpraca z sektorem przemysłowym z okolicy odgrywa tutaj bardzo znaczącą rolę. Ponadto tego typu komórki w obecnym kryzysie gospodarczym i społecznym dały początek wielu nowym i oryginalnym inicjatywom, pomagając ludziom młodym znaleźć pracę w preferencyjnych niszach rynkowych.

Salezjańskie Platformy Społeczne zawiadują 131 projektami integracji społecznej i zawodowej, udzielając wsparcia ponad 33 tys. osób, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu 600 pracowników i 100 wolontariuszy. W dniu 1 maja, w Międzynarodowym Dniu Pracy, te przeprowadziły kampanię “Doświadczenie bez godnej pracy” w celu zaproponowania refleksji nad codzienną sytuacją prawie 11 milionów osób w Hiszpanii, którym grozi ubóstwo i/lub wykluczenie społeczne, ponieważ są bez pracy lub ich praca jest niepewna. 

Również salezjańskie ośrodki młodzieżowe (99 w całej Hiszpanii, do których uczęszcza 36 tys. ludzi młodych, liczących 4350 animatorów) angażują się w polepszenie sytuacji zawodowej młodzieży. W tym kontekście Konfederacja Ośrodków Młodzieżowych “Don Bosco”, członek-założyciel stowarzyszenia “RECONOCE”, domaga się uznania kompetencji, jakie są nabyte w ramach wolontariatu. W związku z tym przeprowadza w tych dniach kampanię “Nasza przyszłość zawodowa to żart”, by uświadomić sytuację związaną z zatrudniem współczesnej młodzieży oraz uczulić społeczeństwo i instytucje publiczne na naglącą potrzebę poprawy sytuacji zatrudnienia młodych ludzi. 

Wychodząc od swojego codziennego zaangażowania na polu formacji i edukacji młodzieży, salezjańskie ośrodki domagają się od przedstawicieli instytucji społecznych przyjęcia polityki i odpowiednich działań na rzecz godnej, stałej i sprzyjającej włączeniu społecznemu pracy, która pozwoli ludziom młodym wieść godne życie i uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.