Honduras – “Stopy Maryi Wspomożycielki”. Refleksja maryjna bpa Waltera Guilléna Soto, salezjanina
Wyróżniony

25 maj 2021

(ANS – Gracias) – Stopy Maryi Wspomożycielki są stopami misyjnej ewangelizatorki. Czytamy w Piśmie świętym: “Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Rz 10,15). Maryja jest kobietą dobrej nowiny: to Ona oddała swoje życie dla Ewangelii; to Ona oddała życie Temu, który daje życie, a który pewnego dnia powie: “Ja jestem życiem”; to Ona jest Tą, która nauczyła poruszać się po ścieżce codziennego życia Tego, który pewnego dnia powie: “Ja jestem drogą”.

Czyniąc to z mądrością i łagodnością, wleje również w serce Syna miłość do ludzkości, miłosierdzie, troskę o dobro innych... Zajmując tę postawę, Maryja nie improwizuje.

Stopy Maryi były szybkie. Poderwała się z radosnym i hojnym sercem i pobiegła, aby pomóc swojej krewnej Elżbiecie, która poczęła i była w podeszłym wieku. Również Maryja nosiła Zbawiciela w swoim łonie, ale w tym momencie nie była zatroskana o siebie. Wydawać by się mogło, że Maryja prawie że nie zdawała sobie sprawy z powagi tej nadzwyczajnej sytuacji, w której się znalazła, mając udział w historii ludzkości tytułem absolutnie jedynym w swoim rodzaju: jako “Matka Mesjasza”.

Nie myśląc o sobie, Maryja biegnie z pośpiechem, aby pomóc tej osobie, która tego potrzebowała, na znak miłości i opieki. Maryja jest ewangelizatorką, świadkiem miłości; Jej stopy są wolne, by z pośpiechem nieść prawdę, miłość i miłosierdzie.

Maryja jest więc Wspomożycielką, Tą, która gotowa jest spontanicznie służyć i pomagać. Swoimi “hojnymi stopami” szła pewnym krokiem, pokonując trudną drogę między Nazaretem a Ain Karin (gdzie, według tradycji, znajdował się dom Zachariasza i Elżbiety – przyp. red.). Miłość, która z Niej wypływa, ta miłość, która jest ogniem miłosierdzia, staje się sakramentalnym znakiem obecności Boga. Ta obecność Boga jest tak realna, ponieważ Bóg jest obecny w jej łonie, będąc owocem jej łona. Także dziecko, które Elżbieta nosiła w swoim łonie, rozpoznało wielkość Maryi i bóstwo jej syna. W ten sposób obie kobiety, Elżebieta, która reprezentuje Stary Testament, i Maryja – Nowy Testament, obejmują się i pozdrawiają, co jest wyrazem ich miłości i ich bliskości.   

Oto dlaczego piękne stopy Maryi Wspomożycielki, te stopy teraz wyniesione do chwały w Niebie, które doświadczyły również kamieni i kolców na drodze, piekącego słońca i upału, są ewangelizacyjnymi stopami Tej, która świadczy swoim życiem o wartości słów Jezusa: “Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.  

Kontemplując stopy Maryi Wspomożycielki, możemy również bardziej docenić misyjny wymiar Kościoła, misję służby Kościoła, ewangelizacji i dawania świadectwa poprzez miłość.

Doprawdy błogosławione są stopy Tej, która niesie ze sobą Dobrą Nowinę!

Bp Walter Guillén Soto SDB

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.